منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله بسكتبالقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 23     کد محصول :4723      حجم فایل:26,78 KB      نوع فایل :rar 

- BOUNCE ، خوردن توپ به زمين وبلند شدن آن.                         

-    BOX-AND-ONE ، نوعي سيستم دفاعي كه درآن چهار بازيكن به شيوه جاي گيري ويك بازيكن به شيوه يارگيري به دفاع مي پردازند.

- BLOCKING OUT يا BOX OUT، بلاك حلقه- ايجاد سد قانوني درمقابل حريف براي جلوگيري ازنزديك شدن وي به حلقه.

- CARRY، (حمل توپ)- درهنگام دريبل كردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.

-  CHARITY LINE، خط پرتاب آزاد.

CHARITY STRIPE، خط پرتاب آزاد يا پنالتي.

- CHECK، (كنترل كردن)- با يك دست بازيكن صاحب توپ را كنترل كردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- اين عمل را (هندكوچك) نيزنامند.

- CHECKER، بازيكني كه حريف خود را كنترل مي نمايد.

- CHIPPIE، پرتاب آسان وبدون مدافع از زيرسبد.

- CONTINUATION، حركت مداومي كه به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام مي گيرد وپرتابي كه دراثر اجراي خطا روي اين بازيكن انجام مي گيرد. اين شيوه دربازي هاي حرفه اي اعمال مي گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت يك پرتاب آزاد براي بازي سه امتيازي به وي تعلق مي گيرد ودرغير اين صورت دو پرتاب نتيجه كار اين بازيكن خواهد بود. دربازي  هاي آموزشگاهي بااينگونه خطاها مطابق خطاهاي معمولي رفتار مي گردد.

- COLLAPSE، نزديك شدن به بازيكن سانترصاحب توپ زماني كه برروي خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .

- CONVERT، يك پرتاب آزاد موفقيت آميز.

- CONVERSION، پرتاب آزاد انجام دادن.

- COVERING A MAN، بازيكن حمله را گارد كردن.

- DEAD BALL، توپ مرده- زماني كه توپ درجريان بازي نيست.

- DELAYING THE GAME، وقت كشي-(بازي تأخيري).

- DOUBLE DRIBBLE، دو دريبل يا اصطلاحاً خطاي دوبل.

- DOUBLE FOUL، خطاي همزمان دو بازيكن از دوتيم مخالف.

- DOUBLE TEAM، دفاع همزمان دو بازيكن مدافع عليه يك بازيكن مهاجم.

- DOUBLER ، دريبل كننده.

- DOUBLEING، دريبل  كردن- رد وبدل توپ با يك دست به زمين.

- DROP، توپي كه دراطراف حلقه شروع به گردش كند و سپس درون حلقه بيافتد.

- DROP-PASS، پاسي كه غير مستقيم براي بازيكن ديگر فرستاده شود. (نوعي پاس استثنايي).

DUNK SHOT، آبشار زدن (اسپك كردن)  در داخل حلقه.

- ENCIRCLING، اطراف بازيكني كه بدون توپ است اجاطه نمودن.

- EXTRA PERIOD، وقت اضافي.

- FADEAWAY، شوتي كه يك بازيكن هنگان دور شدن ازحلقه انجام مي دهد.

- FAKE، شوتي كه يك بازيكن هنگام دور شدن از حلقه انجام مي دهد.

- FAST BREAK، (ضد حمله)-حمله تهاجمي سريع به حلقه قبل از اينكه تيم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.

- FEEDER، پاس دهنده- بازيكن مهاجمي كه فقط به بازيكن امتياز آور تيم خود پاس مي دهد.

- FIELD-GOAL، كسب دو امتياز در اثر به ثمر رسيدن شوت از فاصله دور- در بعضي از بازي هاي حرفه اي (فيلدگل)از فاصله تقريباً هفت و نيم متري انجام مي گيرد كه در صورت موفقيت سه امتياز به بازيكن اعطاء مي گردد.

- FLIP PASS،پاس كوتاهي كه باحركت آهسته مچ وباحالت دست انجام مي گيرد.

- FLOOR، زمين بسكتبال.

- FORCE، سعي در پرتاب هنگامي كه بازيكن شانس كمتري براي نتيجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدني) (يا هنگام مراقبت وگارد شديد مدافعان تيم مقابل از نزديك).

- FRONTCOURT، نيمي از زمين بستكتبال كه يك تيم بطرف آن حمله    مي كند و حلقه اي كه بايد در آن شوت نمايد در آن قرار دارد.

- FRONTCOURTMAN، بازيكن فوروارد ودر بعضي سيستمها بازيكن سانتر.

- FRONT LINE، بازيكن سانتر و فورواردها.

- GAME BALL، توپ مخصوص مسابقه.

- GAME CLOCK، ساعت مخصوص مسابقه.

- GARBAGE، امتيازي كه به آساني از زير سبد كسب مي شود. (توپ مفت).

- GET UP OFF THE FLOOR، شوتي كه بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نمايد.

- GIVE AND GO، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازيكن ديگرو حركت به سمت سبد براي دريافت پاس برگشتي.

-GLASS BALL، شوتي كه بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.

- GOALTENDING، اثرگذاشتن روي توپي كه در استوانه حلقه قرار دارد و يا در حال فرود به سمت سبد مي باشد (خطا محسوب مي گردد).

- GO BACKDOOR، سعي بازيكن مهاجم در بازي كردن پشت سر مدافع براي دريافت پاس سريع.

-GUARD، بازيكن گارد- هريك از دو بازيكني كه معمولاً از بازيكن سانتر و فوروارد كوتاه قدتر و بهتر مي توانند توپ را در كنترل خويش درآورند.

- GUARD FROM REAR، از پشت سر گارد نمودن.

- GUNNER، بازيكن خوره-بازيكني كه كمتر پاس مي دهد و بيشتر توپ را نزد خود نگه مي دارد.

- GUNNTING، پرتاب هاي پي در پي- در حاليكه توپ به ثمر نميرسد و يا بازيكن در موقعيت بهتري قرار دارد.

- HACK، در حين بازي با دست به بازوي بازيكن مقابل زدن (خطا).

- HACKING، عمل زدن دست به بازوي بازيكن حريف(خطا محسوب مي شود.)

- HAND CHECK، كنترل بازيكن مهاجم.

- HARDSHIP CASE، بازيكني كه در سال آخر دانشكده از طرف تيم هاي حرفه اي انتخاب و به دريافت بورس نائل مي گردد.

- TIE BALL يا HELD BALL، گرفته شدن توپ در يك زمان واجد به وسيله دو بازيكن مخالف يكديگر كه در نتيجه بدون ابزار خشونت هيچيك از آنها نمي توانندتوپ را كنترل نمايند لذا بازي متوقف شده و شروع مجدد بازي با پرتاب توپ بين دو بازيكن مزبور آغاز مي گردد.

- HIGH POST، سانتري كه در بالاي محوطه سه ثانيه بازي مي كند.

- HOLDING، برخورد و خطاي شخصي با حريف كه آزادي عمل را از اوسلب مي كند.

- HOOK PASS، پاسي كه با پرش توأم است و شوت با دست كشيده و حركتي قوسي بازو در نقطه اوج انجام مي گيرد (پاس هوكي).

- HOOK SHOT، (شوت هوكي)- پرتابي است كه توام با پرش در حاليكه يكطرف بدن بطرف بازيكن مدافع قرار مي گيرد.

- HOT HAND، بازيكن سريعي كه در مدت كم پرتاب هاي موفق بسياري انجام مي دهد.

- ILLEGAL BOUNCE، دريبل يا بر زمين زدن توپ بطور غير مجاز.

- INBOUNDS، توپ را به جريان گذاشتن.

- INSIDE، ناحيه نزديك سبد.

- JUMP PASS، پاس در حال پرش.

- JUMP SHOT، شوت جفت.

- JUMP SHOOTER، بازيكني كه معمولاً توپ را به شكل شوت جفت • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  مقاله بسكتبال  مقاله بسکتبال  مقالات بسكتبال  مقاله در مورد بسكتبال  مقاله بسکتبال+pdf  مقاله بسکتبال با ویلچر  مقاله درباره بسكتبال  مقاله تاريخچه بسكتبال  مقالات بسکتبال  مقاله درباره بسکتبال  مقاله ورزشی بسکتبال  دانلود مقاله بسکتبال  مقاله ی بسکتبال  مقاله آموزش بسکتبال  مقاله در مورد بسکتبال  مقاله در مورد بسکتبال به زبان انگلیسی  مقاله در مورد ورزش بسكتبال  مقاله در مورد ورزش بسکتبال  مقاله ای در مورد بسکتبال  دانلود مقاله در مورد بسکتبال  مقاله انگلیسی در مورد بسکتبال  مقاله کامل در مورد بسکتبال  مقاله در مورد رشته بسکتبال  تحقیق بسکتبال با ویلچر  تحقیق درباره بسکتبال با ویلچر  تحقیق درباره بسكتبال  مقاله درباره ورزش بسكتبال  مقاله درباره ي بسكتبال  مقاله اي درباره بسكتبال  مقاله تاریخچه بسکتبال  
محصولات مرتبط
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

قیمت: 250,000 ريال کد فایل:30293
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران و جهان (پدیده شوم  کودک آزاری ) باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از کاملترین و عظیم ترین پروژه ها یا بهتر بگوییم پایان نامه های علوم انسانی و رشته های مشابه با موضوع بررسی سوء رفتار با کودکان یا همان کودک آزاری در ایران و جهان، درسایت به روز پروژه قرار گرفت از دوستان بازاریاب و خریدارن عزیز خاهشمندیم در فروش این محصول و معرفی آن برای دیگران حتما تلاش نمیاند تا این مطالعه ی عظیم در اختیار اکثرا...
پروژه ی بینظیربررسی یک بسته کامل برای مدیریت ( NTTACPLUS

پروژه ی بینظیربررسی یک بسته کامل برای مدیریت ( NTTACPLUS

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:30290
پروژه ی بینظیربررسی  یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از به روز ترین.نادرترین. کاملترین و بینظیر ترین دستاوردهای کارشناسان فروشگاه به روز پروژه با عنوان پروژه یا پایان نامه بررسی یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی، در فروشگاه بارگذاری شد. دوستان عزیز این پایان نامه نادر  فوق العاده...
مقاله ايدز و نوجوانان

مقاله ايدز و نوجوانان

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:30243
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   ايدز چيست ؟ هنگامي که دنيا برنامه بهداشت براي همه تا سال ۲۰۰۰ را پيگيري مي کرد و زمانيکه جهانيان ريشه کني آبله را جشن مي گرفتند و غلبه بر بسياري از بيماريهاي عفوني مانند فلج اطفال ،‌ ديفتري ، سرخک و کنترل بيماريهاي واگير را نويد مي دادند ، ناگهان در سال ۱۹۸۱ نوعي بيماري عفوني ناشناخته در آمريکا ، اروپا ، آفريقا ،‌ استراليا ، به نام ايدز گسترش يافت . با گذشت حدود ۲۰...
مقاله رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

مقاله رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:30194
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :                                  مقدمه : وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود .از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای 5/2 کیلو گرم تعیین شده است .ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد .سن نرمال برای مادران در...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :913

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1050

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :781

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1449

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :938

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :967

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :907

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...