منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشارقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 16     کد محصول :2730      حجم فایل:33,21 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی

چکیده

زمينه و هدف: زخمهاي فشاري يكي از عوارض جدّي در بيماران ضايعه نخاعي است كه ممكن است در سراسر عمر فرد، با وي همراه باشد و ضررهاي اقتصادي و انساني بسيار زيادي براي بيمار، اطرافيان وي و جامعه داشته باشد. با توجه به اين كه برنامه‌هاي آموزشي، ‌روشي براي انتقال اطلاعات اساسي به بيماران و مراقبين آنها است، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش بر ميزان آگاهي مراقبين و سير بهبود زخم فشاري در اين بيماران انجام شد.

روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي (قبل و بعد)، جامعه مورد مطالعه را تمامي مصدومين نخاعي مبتلا به زخم فشاري،‌تحت مراقبت در منزل كه 15 نفر بودند، تشكيل داد. مشخصات فردي و خصوصيات باليني و ميزان آگاهي مددجو و مراقبت‌دهندگان آنها با استفاده از پرسشنامه، ‌از طريق مصاحبه حضوري جمع‌آوري گرديد. فرم بازنگري مشاهده‌اي نحوه مراقبت از زخم بر اساس راهنماي مؤسسه مراقبتهاي بهداشتي و تحقيقاتي (AHCPR) و فرم بازنگري ارزيابي زخم بر اساس ابزار اندازه‌گيري وضعيت زخم (PSST) تدوين و قبل و بعد از آموزش مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و آزمون آماري غير پارامتريك Wilcoxon، ‌در سطح معني‌داري 05/0P£ انجام شد.

يافته‌ها: در اين پژوهش، آموزش باعث افزايش ميزان آگاهي مراقبت‌دهندگان و عملكرد آنان شد. مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت اول قبل و بعد از آموزش اختلاف معني‌داري را نشان نداد؛ ولي مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت دوم و سوم قبل و بعد از آموزش، نشانگر اختلاف معني‌داري بود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: آموزش مدّون و اختصاصي در پيشگيري و درمان زخم فشاري مؤثر است؛ چنانچه اين آموزش، با ويژگيهاي بيمار، دانش فرد و سبك زندگي وي متناسب باشد، بيشتر مؤثر خواهد بود. مشاركت كاركنان درماني در آموزش به بيمار و خانواده وي و پيگيري آنان پس از ترخيص از بيمارستان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

کلید واژه ها: زخم فشاري؛ آموزش؛ صدمات نخاعي

زخم فشاری

مقدمه

هر ساله هزاران نفر، در اثر حوادث مختلف قربانی صدمات نخاعی می‌شوند (1). در آمریکا نزدیک به 200000 نفر با ناتواناییهای ناشی از صدمات نخاعی زندگی می‌کنند و هر سال حدود 11000 نفر به دلیل صدمات نخاعی در بیمارستان بستری می‌شوند (2). در ایران 5000 بیمار ضایعه نخاعی وجود دارد که از این تعداد 2000 نفر قربانیان جنگ تحمیلی و 3000 نفر دیگر در اثر عواملی نظیر تصادف، سقوط از ارتفاع و غیره دچار آسیب نخاعی شده‌اند (3).بیماران مبتلا به صدمات نخاعی، به دلیل محدودیت حرکتی و از دست دادن حس و حرکت در قسمتی از بدن به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی مبتلا می‌گردند؛ از جمله شایعترین عوارض ناشی از بی‌حرکتی در این بیماران، ایجاد و عود زخم فشاری می‌باشد. میزان بروز زخمهای فشاری در طی یک سال بعد از ایجاد صدمات نخاعی از 8%-33% برای بیمارانی که در جامعه زندگی می‌کنند، متغیر است (4).زخمهای فشاری، یکی از عوارض جدّی در بیماران ضایعه نخاعی است که ضررهای اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای بیمار، اطرافیان وی و جامعه دارد (6،5) و با عوارض عمده‌ای نظیر افزایش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان، تأخیر در بهبودی، سپتی‌سمی و مرگ همراه است (7-9).فلاحتی و همکاران، در مطالعه‌اي بر روی 365 جانباز نخاعی بستری در بیمارستان ساسان، گزارش كردند که بیشترین شکایات منجر به بستری (8/37%) مربوط به مشکلات ادراری و تناسلی و پس از آن مشکلات ارتوپدی (2/34%) و 4/26% مربوط به زخم فشاری و عفونتها بوده است (10).85% از مصدومین نخاعی در دوران زندگی خود مبتلا به زخم فشاری می‌شوند که حدود 8% از آنها در اثر این ضایعه فوت می‌کنند که بیشترین علت مرگ‌ومیر، سپتی‌سمی ناشی از عفونتهای ادراری و تناسلی و زخم فشاری است (11).طبق تحقیقی، با هدف تعیین میزان شیوع، شدّت و مدت زخم فشاری بر روی 102 بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی، گزارش شد كه شدّت و شیوع زخم فشاری در مبتلایان به صدمات نخاعی که در جامعه زندگی می‌کنند، بیشتر است؛ به طوری که بیش از یک سوم آنها، زخم فشاری دارند (6).

در مطالعه ديگري که با هدف آگاهی از آخرین وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سراسر کشور، نیازسنجی بهداشتی، درمانی، توانبخشی، انجام مراقبتها، دوره‌ها و برگزاری برنامه‌های آموزشی مورد نیاز آنان انجام شد، از 2063 جانباز نخاعی، 284 نفر مبتلا به زخم فشاری با درجات مختلف بودند (12).بنابراین پیشگیری از زخم فشاری، امري بسیار حیاتی در مراقبت از بیماران است (13). مؤسسه مراقبتهای بهداشتی و تحقیقاتی در سال 1992 راهنمای استاندارد مراقبت و درمان زخم فشاری را پیشنهاد نمود؛ در این راهنما اولین راهكار جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری آموزش به بیمار و خانواده وی است (14)؛ مطالب این راهنما در کتب مرجع پرستاری به عنوان راهنمای پیشگیری و درمان زخم فشاری نیز ذکر شده است (15-17).

با توجه به این که برنامه‌های آموزشی، روشی برای انتقال اطلاعات اساسی به بیماران و مراقبین آنها است، در صورتی که این برنامه‌های آموزشی بتواند این اطلاعات را به راهكارهاي مؤثر در جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری تبدیل نماید و مطابق با ویژگیهای بیمار و دانش یادگیرنده و سبک زندگی وی باشد، بیشتر مؤثر خواهد بود (18). در مطالعه‌ ديگري، محققان، 41 بیمار مبتلا به ضايعه نخاعي را به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم كردند؛ در گروه مداخله به مدّت 4 ساعت به طور اختصاصی و مدوّن، پیشگیری و درمان زخم فشاری را آموزش دادند؛ و در گروه شاهد، آموزش استانداردی که طبق مقررات بیمارستان به همه افراد داده می‌شد را ارائه دادند؛ پس از گذشت 3، 6، 12 و 24 ماه، میزان آگاهی دو گروه درباره پیشگیری از زخم فشاری ارزيابي گرديد و گزارش شد كه آموزش مدوّن و اختصاصی درباره پیشگیری و درمان زخم فشاری در افزایش و ابقاي دانش آنان بسیار مؤثر بوده است (4).با توجه به فراوانی زخمهای فشاری و عفونتها در مبتلایان به ضایعه نخاعی که هر دو قابل پیشگیری است و استمرار آنها می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد، توجه بیشتر به مراقبتهای پرستاری و معاينات دوره‌ای و درمان مناسب می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی آنها، میزان بستری را کاهش دهد و از عوارض ناشی از بستری نیز بکاهد؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی انجام شد.

 

 

 

 

محصولات مرتبط
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

قیمت: 250,000 ريال کد فایل:30293
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران و جهان (پدیده شوم  کودک آزاری ) باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از کاملترین و عظیم ترین پروژه ها یا بهتر بگوییم پایان نامه های علوم انسانی و رشته های مشابه با موضوع بررسی سوء رفتار با کودکان یا همان کودک آزاری در ایران و جهان، درسایت به روز پروژه قرار گرفت از دوستان بازاریاب و خریدارن عزیز خاهشمندیم در فروش این محصول و معرفی آن برای دیگران حتما تلاش نمیاند تا این مطالعه ی عظیم در اختیار اکثرا...
پروژه ی بینظیربررسی  یک بسته کامل برای  مدیریت ( NTTACPLUS

پروژه ی بینظیربررسی یک بسته کامل برای مدیریت ( NTTACPLUS

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:30290
پروژه ی بینظیربررسی  یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از به روز ترین.نادرترین. کاملترین و بینظیر ترین دستاوردهای کارشناسان فروشگاه به روز پروژه با عنوان پروژه یا پایان نامه بررسی یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی، در فروشگاه بارگذاری شد. دوستان عزیز این پایان نامه نادر  فوق العاده...
مقاله ايدز و نوجوانان

مقاله ايدز و نوجوانان

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:30243
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   ايدز چيست ؟ هنگامي که دنيا برنامه بهداشت براي همه تا سال ۲۰۰۰ را پيگيري مي کرد و زمانيکه جهانيان ريشه کني آبله را جشن مي گرفتند و غلبه بر بسياري از بيماريهاي عفوني مانند فلج اطفال ،‌ ديفتري ، سرخک و کنترل بيماريهاي واگير را نويد مي دادند ، ناگهان در سال ۱۹۸۱ نوعي بيماري عفوني ناشناخته در آمريکا ، اروپا ، آفريقا ،‌ استراليا ، به نام ايدز گسترش يافت . با گذشت حدود ۲۰...
مقاله رابطه آماری بین  وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

مقاله رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:30194
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :                                  مقدمه : وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود .از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای 5/2 کیلو گرم تعیین شده است .ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد .سن نرمال برای مادران در...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :886

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1011

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :758

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1400

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :914

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :943

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :891

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...