منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حسابداری پیمانکاری

مقاله حسابداری پیمانکاری

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستاييقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 78     کد محصول :4881      حجم فایل:2,4 MB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

اقتصاد روستايي

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. [1]

"اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند. "[2]

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کشور است. از طرف ديگر در کشور ايران استقلال اقتصادي بدون توجه به روستا و کشاورزي امکان پذير نيست. بنابر اين، لازم است کشاورزي به عنوان محور برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

 

 كشاورزي و اقتصاد ملي

 از دهه 1970 اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم  به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار  گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.[3] بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.

تا اواسط قرن 13 ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب 25، 30 و 21.5 درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم 8.4 درصد و در برنامه پنجم، 5.9 درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول 9.6 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود 6 درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP  در پايان برنامه حدود 21 درصد بوده است. در برنامه دوم 7.9 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.5 درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم  8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.3 درصد به منابع آب اختصاص يافت.

به طور كلي در طي 30 سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 75-1355 از حدود 17 درصد به حدود 27 درصد به قيمت هاي ثابت 1361 افزايش يافته است.[4]

براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 80-1330 از حدود 20.8 درصد به حدود 21.7 درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور 3.9 درصد بوده است.[5]

از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق  و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.

كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .  

بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.                                                          

  در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت:

الف) اقتصاد روستايي در بر گيرنده يك سلسله فعاليتهاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بر اساس اين تعريف، اقتصاد روستايي، تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي مناطق روستايي را در بر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوما اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.

 ب) اقتصاد روستايي نمايانگر تمام فعاليتهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در روستاها است، ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليتهاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست كه در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي به عهده دارد، ولي همان طوركه اشاره شد، به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.

ج) در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليتهاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخشهاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل توجهي صورت نمي گيرد، لذا مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه تقريبا در انحصار بخش كشاورزي است.

د) دركشورهاي پيشرفته، مسئوليت تامين موادغذايي محدود به بخش كشاورزي نبوده ودرتركيب محصولات خام كشاورزي تا توليد نهايي تغييراتي داده مي شود. بنابراين مجموعه بخش هاي ديگر اقتصادي سرويس دهنده به بخش كشاورزي ونيز بخش هاي ديگر بعد ازآن در خدمت تهيه وتامين موادغذايي جامعه هستند.در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه واستفاده ازخدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي جامعه هستند .در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه و استفاده از خدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي و غير غذايي كشاورزي بر عهده بخش كشاورزي بوده و اين بخش وظيفه توليد مواد خام بعنوان مواد اوليه كارخانه هاي مواد غذايي وغير غذايي را بر عهده دارد. بخش هاي سرويس ،خدمات و واسطه ها براي توزيع مواد اوليه و مواد خام و همچنين توزيع محصولات صنايع غذايي براي مصرف كنندگان را بر عهده دارند.

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  اقتصاد روستایی  اقتصاد روستایی چیست  اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستایی+pdf  اقتصاد روستایی در ایران  اقتصاد روستایی پیشرفته  اقتصاد روستایی چین  اقتصاد روستایی حسین آسایش  تعریف اقتصاد روستایی  توسعه اقتصاد روستایی  اقتصاد روستا  اقتصاد روستاها  اقتصاد روستای ابیانه  اقتصاد روستائی  اقتصاد روستاهای ایران  نقش زنان در اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوال اقتصاد روستایی ایران  دانلود کتاب اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوالات اقتصاد روستایی ایران  مقدمه ای بر اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستا+pdf  اقتصاد در روستاها  اقتصاد مقاومتی در روستاها  وضعیت اقتصادی روستاهای ایران  مقاله اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستا  دانلود مقالات اقتصاد روستایی  تحقیق در مورد اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستا  مقالات اقتصاد فضا و توسعه روستایی  مقاله درباره اقتصاد روستا  پایان نامه اقتصاد روستایی  دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی  پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران  کشاورزی و اقتصاد مقاومتی  کشاورزی و اقتصاد مقاومتی Pdf  کشاورزی اقتصاد مقاومتی  کشاورزی و اقتصاد  کشاورزی و توسعه اقتصادی  رابطه کشاورزی و اقتصاد  کشاورزی و توسعه اقتصاد  کشاورزی اقتصادی  کشاورزی اقتصاد  اقتصاد كشاورزي و توسعه  اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی  اهمیت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی  اقتصاد کشاورزی و توسعه  اقتصاد کشاورزی ایران  اقتصاد کشاورزی+مقالات  اقتصاد کشاورزی چیست  اقتصاد کشاورزی در ایران  اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران  کشاورزی واقتصاد مقاومتی  کشاورزی و روستا  کشاورزی و توسعه روستایی  کارآفرینی کشاورزی و روستایی  بیمه کشاورزی و روستایی  کشاورزی روستایی  اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  کشاورزی روستای ابیانه  کشاورزی روستاها  بیمه کشاورزی روستایی و عشایری  فرهنگ توسعه کشاورزی و روستایی  مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  موسسه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی  ترویج کشاورزی و توسعه روستایی  مجله ترویج کشاورزی و توسعه روستایی  نقش ترویج در آموزش کشاورزی و توسعه روستایی  بیمه کشاورزی روستایی  بیمه کشاورزی روستاییان  بیمه کشاورزان روستایی  بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر  بیمه کشاورزان و روستاییان  بیمه کشاورزی روستایی وعشایری  بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان  شرایط بیمه کشاورزان و روستاییان  بیمه کشاورزان روستاییان  کشاورزان روستایی  جهاد کشاورزی روستایی  توسعه کشاورزی روستایی  مقاله کشاورزی روستایی  مهندسی کشاورزی روستایی  مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  کشاورزی در روستاها  
محصولات مرتبط
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:30291
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای کاملا زیبا و متفاوت باسلام. دوستان این مجموعه درباره پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی میباشد که در مجموع 50 اسلاید زیبا و با گرافیک فوق العاده طراحی شده است. دوستان عزیز هنگام بازکردن فایل اصلی با پاورپوینت فایل رمزی از شما میخاد احتیاجی به وارد کردن پسورد نیست و با کلیک روی read only میتوانید وارد شده و اسلایدهارو مشاهده نمایید. پس حتما به این نکته دقت...
 پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30014
این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30009
این پاورپوینت شامل28 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29990
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   •سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) •گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (D-8) •سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) •نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) •اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :1154

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1390

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :951

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1827

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :1310

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :1238

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :1155

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...