منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها -> پایان نامه

دستکاری سود در ادبیات حسابداریقیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 75     کد محصول :3964      حجم فایل:342,23 KB      نوع فایل :rarسود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود  یكی از جنبه¬های با اهمیت سود....

چکیده

دستکاری سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است كه در حوزه سود حسابداری مطرح می شود. این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی توسط صاحب نظران رشته حسابداری شكل گرفت. هر یك از این پژوهش ها از ابعاد خاصی و با عبارت متفاوتی نظیر دستكاری سود، هموارسازی سود و مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. شرکت هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. از این رو اهرم مالی می تواند عملکرد شرکت های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری  غیرعادی به عنوان شاخص دستکاری سود به کار گرفته می شود. روش بکار گرفته شده در این پژوهش کاربردی می  باشد. برای این منظور171 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 با بهره گیری از مدل رگرسیونی و داده های تابلویی، با استفاده از حذف سامان مند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین اهرم مالی و  دستکاری سود مبتنی بر هزینه های تولید غیرعادی و هزینه اختیاری غیرعادی و رابطه معکوس بین اهرم مالی و دستکاری سود مبتنی بر جریان نقد عملیاتی غیر عادی  وجود دارد.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، دستکاری سود،جریان نقد عملیاتی غیرعادی،هزینه اختیاری غیر عادی،هزینه تولید غیر عادی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود.  یكی از جنبه­های با اهمیت سود حسابداری نقش آن در قراردادهای تأمین مالی است. وجود بدهی ها علاوه بر اینكه خود یكی از عوامل ایجاد انگیزه برای دستکاری سود است، می­تواند از طریق كاهش رفتارهای فرصت طلبانه ی مدیران، به كاهش نوسانات سود واحد تجاری و بنابراین كاهش مدیریت سود منجر گردد. تأكید روزافزون تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بر جریان های نقد عملیاتی، به عنوان شاخص شفاف تری از عملكرد شركت، سـبب شـده مـدیریت انگیـزه هـای بیشـتری بـرای دستکاری سود داشته باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از جریان های نقد عملیـاتی ارائـه دهد و بتواند منابع تأمین مالی برون سازمانی را حفظ كند. در نتیجه، شركت هـایی بـا اهـرم مالی بالا در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی توجه زیادی به جریانهای نقد عملیاتی دارند. همچنین شرکت­هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم درمعرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شرکت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتبار دهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره­های آتی مورد بررسی دقیق قرار می­گیرد؛ بنابراین برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد کافی ضروری است. در این فصل، بیان مساله، اهمیت وضرورت پژوهش، فرضیه­های پژوهش، اهداف پژوهش، محدودیت­های پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات پرداخته می­شود.

1-2- بیان مساله

     با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعات موجود بین مدیران یک شرکت و افراد ذینفع در فعالیت های شرکت، فرآیند سرمایه گذاری در شرکت مبتنی بر اعتماد است. امروزه پیدایش مفهوم دستکاری سود احتمالاً به اعتماد سرمایه گذاران آسیب وارد کرده است. به هر حال، ادبیات موجود در این حوزه هنوز به بررسی چگونگی....

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه

با توجه به اهداف تحقیق این فصل از پنج بخش کلی تشکیل شده است. در قسمت اول به تحلیل توصیفی متغیرها پرداخته می­شود و در قسمت دوم پایایی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق با استفاده از آزمون ایم، پسران و شین (IPS) و آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC) بررسی می­شود. در  سه قسمت بعدی نیز با استفاده از، آزمون­های ریشه واحد پانلی، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و روش مبتنی بر داده­های پانلی، مدل­های مورد نظر تحقیق برآورد می­شوند. قسمت دوم تحقیق به بررسی پایایی متغیرها پرداخته می­شود. قسمت سوم تحقیق مدل برای جریان نقد غیر عادی طبق عملکردها، قسمت چهارم مدل برای هزینه­های تولید غیرعادی و قسمت پنجم تحقیق مدل برای هزینه­های اختیاری غیرعادی برآورد می­شود.

4-2-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

آمار توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که برای جمع­آوری، خلاصه­کردن، طبقه­بندی و توصیف حقایق عددی به کار می­رود که پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به­کار می­روند. آمار توصیفی می­تواند به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک بیشتری کند. (ایزدی­نیا و همکاران، 1392).

        شکل 4-1 برخی از شاخص­های آماری شامل تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای استفاده شده در مدل را نشان می­دهد. بر این اساس در جدول 4-1 از تعداد 855 مشاهده برای 171 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1392، میانگین مشاهدات برای متغیر اهرم مالی 677/0 بوده که نشان می­دهد داده­های این متغیر در نزدیکی این عدد بوده­اند. انحراف معیار آن هم که میزان پراکندگی این متغیر را نشان می­دهد، 294/0 است. همچنین حداقل این متغیر 096/0 و حداکثر آن برابر با 060/3 بوده است. برای متغیرهای دیگر نیز این مقادیر در جدول 4-1 آورده شده به­عنوان مثال استو  برای متغیر اندازه شرکت که با لگاریتم دارایی­های شرکت اندازه­گیری می­شود، میانگین 868/5، انحراف معیار 618/0 و حداقل و حداکثر آن نیز به ترتیب برابر با 356/4 و 172/8 است.....

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:30295
  باسلام. دوستان عزیز این مجموعه درباره ی یکی از جدیدترین مقاله های رشته ی کشاورزی با عنوان مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک میباشد.. در ضمن دوستان عزیز مقاله ای نیز در داخل فایل زیپ یباشد که جدای از پایان نامه میباشد و میتوانید برای بهتر یا ویرایش کردن  از آن استفاده نمایید و در حقیقت شما دوتا پایان نامه میخرید نه یکی. با ارزوی موفقیت و شادکامی فهرست مطالب عنوان             ...
پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری

پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:30292
پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری باسلام. این مجموعه درباره ی مقالات صنعت گردشگری و جهانگردی میباشد که عناوین این پروژه ها در داخل محصول عبارتند از : مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 2- درآمدى برمدیریت جهانگردى 3- جهانگردی و هتلداری 115 صفحه 4- جهانگردی و جایگاه آن در ایران 5- جاذبه های توریستی نیشابور 6- تاریخچه جهانگردی 7- تاریخچه جهانگردی این مجموعه به تازگی گردآوری شده و یکی از مهمترین تحقیقات انجام شده در زمینه صنعت توریسم و...
دستکاری سود در ادبیات حسابداری

دستکاری سود در ادبیات حسابداری

قیمت: 250,000 ريال کد فایل:30282
سود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود  یكی از جنبه¬های با اهمیت سود.... چکیده دستکاری سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است كه در حوزه سود حسابداری مطرح...
تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸

تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 149,000 ريال کد فایل:9867
دانلود تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده 28 می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :935

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1081

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :794

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1483

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :958

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :994

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :926

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...