منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 28     کد محصول :4812      حجم فایل:6,18 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

فهرست مطالب
بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان’ ۱
روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی.. ۱
روند تحولات بخش صنعت در ایران. ۱۱
سطح کلان. ۱۱
سطح خرد. ۱۶
جدول شماره ۱: سهم (درصد) بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده۱۸
تجربه توسعه صنعتی در جهان. ۲۲
تجربه سیاستگذاری صنعتی در کشور. ۲۵
بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان                ‘
۱٫ ۱٫  روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدی سال‌ها‌ی دهه ۱۳۴۰ به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ی ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کاهش یافته است ( نمودار ۱ ).
تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود. اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها‌ از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد. تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدي دولت افزايش يابد. 

• رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ي توسعه جهاني سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ايران برحسب دلار و بر دو پايه نرخ ارز و روش PPP، به ترتيب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و براي مالزي معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.

• روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌هاي شديد، بويژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوك نفتي اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ يعني سال‌ها‌ي وقوع انقلاب و جنگ تحميلي معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ي ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌هاي شديد دهه‌ها‌ي ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولي كندي را طي كرده است. اين سهم بر اساس ارقام سرمايه‌گذاري و توليد حساب‌ها‌ي ملي به قيمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

• نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران افزايش يافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسيده است. سهم بخش خصوصي در اشتغال كشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است كه۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. بر اساس تعاريف بين‌المللي اين دو گروه عمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دارند كه نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران است. داده‌ها‌ي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها كه ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدي اشتغال آنها) در همين سال ۴/۴۱ درصد است. توزيع نسبي جمعيت بيكار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ي عمده سني و به تفكيك جنس نشان مي‌دهد كه ۴/۶۲ درصد بيكاران در گروه سني ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذكور گواهي بر بحران بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است.

• از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار در دهه ۱۳۸۰ تركيب تغييرات عرضه نيروي كار مردان و زنان است. تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي روند كاهنده است، به طوري كه از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ كاهش مي‌يابد.

در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال‌ها‌ي مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار، داراي روند صعودي است، به طوري كه از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب تغييرات كل عرضه نيروي كار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ در يك روند U شكل به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ كاهش مي‌يابد و سپس در اثر روند عرضه نيروي كار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت ( نمودار ۳ ).

• تركيب درآمدهاي دولت در گذشته به گونه‌اي بوده است كه بجز دوره ۶۸-۱۳۶۴ سهم درآمدهاي غير نفتي از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت تجاوز نكرده است. علاوه بر اين بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهاي مالياتي و ۲۰ درصد از ساير درآمدها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد نفت بوده است. اين امر وابستگي كل درآمدهاي دولت به نفت را تا حدود ۸۰ درصد افزايش داده است.

اين در حالي است كه از ظرفيت‌ها‌ي درآمدي كشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها‌ي جاري نشان مي‌دهد كه ماليات تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزينه‌ها‌ي جاري را پوشش مي‌دهد. از طرف ديگر روند هزينه‌ها‌ي عمومي دولت به قيمت‌ها‌ي ثابت با رشدهاي پر نوسان، نشان مي‌دهد كه نسبت متغير مزبور به توليد ناخالص داخلي در سال‌ها‌ي اخير حدود ۲۲ درصد بوده است.

با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسيب‌پذير بودن درآمدها و چسبندگي هزينه‌ها‌ با طيف گسترده‌اي از وظايف، طي سال‌ها‌ي گذشته يكي از مشكلات اصلي دولت، كسري بودجه و چگونگي تأمين آن بوده است. به طوري كه نسبت تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص ثبات مالي دولت طي سال‌ها‌ي ۷۹-۱۳۵۰ از ۴ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است.

• بررسي‌ها‌ي انجام شده نشان مي‌دهد كه سياست‌ها‌ي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار ۴ ) .  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   مقاله در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   پروژه دانشجویی در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   تحقیق دانشجویی در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   مقاله دانشجویی در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   پروژه دانشجویی درباره بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   تحقیق درباره بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   مقاله درباره بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   تحقیقات دانش آموزی در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان   مقالات دانش آموزی در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان  تحقیق   تحقیق در مورد بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان   تحقیق فارسی   دانلود تحقیق بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان   دانلود تحقیق فارسی   دانلود مقاله   دانلود مقاله بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان   دانلود مقاله فارسی   سایت مقاله   سایت مقاله فارسی   سایت مگ ایران   مقالات   مقاله بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان   مقاله در مورد بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان   مگ ایران  تحولات اقتصادی  تحولات اقتصادی ایران  تحولات اقتصادی جهان  تحولات اقتصادی کشور  تحولات اقتصادی افغانستان  تحولات اقتصادی ترکیه  تحولات اقتصادی چین  تحولات اقتصادی سال 92  تحولات اقتصادی برزیل  تحولات اقتصادی در افغانستان  تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب  تحولات اقتصادی ایران در سال 91  تحولات اقتصادي ايران  آخرین تحولات اقتصادی ایران  گزارش تحولات اقتصادی ایران  کتاب تحولات اقتصادی ایران  تحولات اقتصاد ایران  تحولات اقتصاد ایران در سال 93  تحولات اقتصاد ایران طی قرن بیستم  خلاصه تحولات اقتصادی کشور  خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1392  خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1389  خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1388  خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1392  گزارش تحولات اقتصادی کشور  خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1391  خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1390  خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 92  تحولات اقتصاد ترکیه  تحول اقتصادی چین  خلاصه تحولات اقتصادی سال 92  خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 92  
محصولات مرتبط
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:30291
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای کاملا زیبا و متفاوت باسلام. دوستان این مجموعه درباره پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی میباشد که در مجموع 50 اسلاید زیبا و با گرافیک فوق العاده طراحی شده است. دوستان عزیز هنگام بازکردن فایل اصلی با پاورپوینت فایل رمزی از شما میخاد احتیاجی به وارد کردن پسورد نیست و با کلیک روی read only میتوانید وارد شده و اسلایدهارو مشاهده نمایید. پس حتما به این نکته دقت...
 پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30014
این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30009
این پاورپوینت شامل28 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29990
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   •سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) •گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (D-8) •سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) •نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) •اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :961

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1109

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :802

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1510

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :973

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :1010

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :941

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...