منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حسابداری پیمانکاری

مقاله حسابداری پیمانکاری

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

گروه محصول -> کشاورزی ، محیط زیست و دام و طیور

مقاله كشاورزی واقتصاد روستاییقیمت: ۶۹۰۰ریال     تعداد صفحات: 119     کد محصول :4534      حجم فایل:3,43 MB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي

 

منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و حتي درآمدهاي حاصل از مهاجرتهاي روزانه و فصلي است.  عمده ترين منابع اقتصادي روستاهاي کشور، کشاورزي است . منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي عبارتند از:  زمين، آب،  نيروي انساني، سرمايه و تكنولوژي.

 

زمين

زمين يكي از عوامل مهم توليد است كه در فرآيند توليد بخش كشاورزي نقش اساسي دارد. عامل زمين داراي خصوصيتي است كه آن را از ساير عوامل توليد بخش كشاورزي متمايز مي‌سازد. به طوري كه اين عامل توليد تا حدي معيني قابل گسترش است و تنها با بكارگيري تكنولوژي نوين مي‌توان بازدهي آن را افزايش داد. اما ساختار استفاده از زمين در بخش كشاورزي ايران كه در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌اي نيست كه حداقل تا چند دهة آتي زمين عامل محدود كننده به شمار آيد.

«در زمينه امكانات اراضي بالقوه كشور بايد گفت، حدود 51 ميليون هكتار زمين قابل بهره‌برداري وجود دارد كه از اين مقدار در حال حاضر تنها 7/17 ميليون هكتار به صورت اراضي مزروعي (با آيش) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. »[1]

اصولاً ساختار تقسيم‌بندي و استفاده از اراضي كشور به اين صورت است كه از كل 51 ميليون هكتار اراضي قابل بهره‌برداري مقدار 32 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و مستعد (63 درصد) و حدود 19 ميليون هكتار نيز جزء اراضي با كيفيت متوسط به شمار مي‌آيد. اما ميزان استفاده بالفعل از اين اراضي به صورت زير است:

از 32 ميليون هكتار اراضي با كيفيت خوب 1/3 ميليون هكتار صرفاً به صورت‌ آبي كشت مي‌شود و در مجموع 8 ميليون هكتار نيز در آيش قرار دارد كه با اين وصف تنها كمتر از 10 درصد از اراضي خوب زير كشت مي‌رود و حدود 25 درصد آن هم در وضعيت آيش قرار دارد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حدود 65 درصد از اراضي خوب به صورت بلااستفاده و باير رها شده است.

در مورد اراضي متوسط بايد گفت كه از كل 19 ميليون هكتار، تنها نزديك به 1/6 ميليون هكتار (32 درصد) به زير كشت مي‌رود و بقية اراضي به صورت باير رها شده است.[2]

همچنين قابل ذكر است كه علاوه بر اراضي خوب و متوسط كه به زير كشت مي‌رود حدود 25/1 ميليون هكتار از اراضي بد و نامناسب نيز مورد كشت و زرع قرار مي‌گيرد كه قريب 7 درصد از كل اراضي زير كشت كشور را با (احتساب آيش) به خود اختصاص مي‌دهد. به طور كلي از 51 ميليون هكتار اراضي بالقوه زراعي حدود 7/17 ميليون هكتار (با آيش) زير كشت مي‌رود كه حدود 3/11 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و 4/6 ميليون هكتار جزء اراضي با كيفيت متوسط است. حال اگر ميزان آيش را از كل اراضي زير كشت رفته كسر كنيم تنها 1/13 ميليون هكتار در حال حاضر به زير كشت مي‌رود.

علاوه بر قابليتهاي زمين مي توان به برخي از مشكلات و تنگناهاي آن اشاره کرد ؛ يكي از مشکلات، استفادة نامطلوب از سطح زير كشت و اراضي موجود در كل كشور  و معضل مسئله فرسايش و از بين رفتن قدرت و قابليت كشت اراضي است كه امروزه زراعت و به طور كلي بخش كشاورزي جامعه را دچار ركود كرده است.

قابليت‌هاي خاك كه مي‌تواند براي توليد با حداكثر عملكرد به كار گرفته شود، تغيير ناپذير است. به عبارت ديگر، در خاك درجه يك براي برداشت هر محصول بايد

آرايش خاصي به آن داد، كود خاصي به كاربرد و پس از آبياري آب مازاد را از زمين خارج كرد و با اعمال تمهيداتي از فرسايش خاك جلوگيري كرد. اگر ريشة گياهي بتواند خود را در خاكي مستقر سازد شكوفائي، رشد و عملكرد آن تابعي از فعاليت‌هاي انسان خواهد بود. خاكي كه امروز يك تن در هكتار محصول دارد با خاكي كه در نتيجة اقدامات سودمند و معقول كه مبتني بر علوم و فنون است شش تن در هكتار توليد مي‌كند، تفاوت محسوسي ندارد.

32 ميليون هكتار از اراضي كشور كه در نقشه خاك‌هاي ايران به داشتن خاك كشاورزي مناسب طبقه‌بندي شده است، فقط هنگامي ارزش توليدي مي‌يابد كه از طريق باران يا آبياري، آبي در اختيار آن گذاشته شود. در غير اين صورت يك خاك خشك درجة يك با يك خاك خشك درجة سه فرقي نخواهد داشت و به هر حال توليد اندكي حاصل خواهد شد.

بر اساس مطالب فوق الذکر و به دليل عدم رعايت اصول و ضوابط لازم مبتني بر علم و فن در بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و همچنين بهره‌برداري غير اصولي از جنگل‌ها و مراتع و نيز انجام ساير فعاليت‌هاي تأسيساتي و عمراني مثل احداث جاده وغيره سالانه حدود 5/1 ميليارد تن از خاك‌هاي كشور در مناطقي كه تحت تأثير فرسايش آبي است از چرخة توليد خارج مي‌شود.[3]

با در نظر گرفتن يك ميليون كيلومتر مربعي كه تحت تأثير فرسايش آبي است، فرسايش ويژه در حوزه‌هاي آبخيز مملكت به طور متوسط بالغ بر 1000 تا 1500 تن در كيلومتر مربع است و بر اساس پيش‌بيني و برنامة عمران سازمان ملل متحد در آينده نه چندان دور به 4500 تن در كيلومتر مربع در سال مي‌رسد. متأسفانه هم اكنون شواهد عيني درمناطق گوناگون كشور نشان مي‌دهد كه سدهاي مخزني يكي پس از ديگري از رسوبات پر مي‌شود و وضعيتي پيش‌بيني شده كمابيش حادث شده است. «در همين رابطه فرسايش در آبخيزهاي شمالي جبال البرز كه از مهم‌ترين مناطق جنگلي ممكلت و داراي حاصلخيزترين خاك مي‌باشد به 1500 تن در كيلومتر مربع در سال مي‌رسد.[4]

ارزيابي شدت فرسايش ويژه در يك حوزه آبخيز با شدت خاكزائي آن و يا با فرسايش قابل تحملي كه حداقل عمليات براي كنترل آن مورد نياز باشد مقايسه مي‌شود. بر اساس منابع علمي موجود و  نيز با توجه به شرايط آب و هوائي كشور ما مقدار فرسايش ويژه برآورد شده و به ميزان قابل توجهي بيش از  فرسايش قابل قبول بوده و شايد تا 5 برابر ميزان فرسايش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهاي مخزني كشور ساليانه حدود 90 ميليون متر مكعب رسوبات بر جاي مي‌ماند. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه به طور متوسط هر سال بيش از 200 ميليون متر مكعب خاك شسته شده از حوزه‌هاي آبخيز سدهاي بزرگ مملكت در مخازن آنها رسوب مي‌كند. به عبارت ديگر هر سال سدي به ظرفيت بيش از 200 ميليون متر مكعب را از دست مي‌دهيم.

 

شيوه بررسي اقتصاد روستا

در بررسي اقتصاد روستا ، ابتدا بايد به شناخت فعاليتهاي روستا پرداخت. پس از تعيين فعاليتهاي روستا ، هزينه و درآمد هر کدام از فعاليتها بايد محاسبه شود.

فعاليتهاي روستا شامل؛ زراعت ، باغداري، دامداري و دامپروري، صيادي و پرورش ماهي و طيور ، صنايع دستي و روستايي اعم از قالي بافي، جاجيم بافي، سبد و انواع محصولات چوبي ، صنايع کارگاهي نظير آهنگري، آجر پزي،

فعاليتهاي خدماتي نظير ؛ آرايشگري ، تعمير ماشين الات کشاورزي،حمل و نقل، فروشندگي محصولات کشاورزي يا مصرفي ديگر …

پس از آنکه همه فعاليتهاي روستا شناسايي شد ، بايد وضعيت توليد ، حجم توليد ، هزينه توليد، نحوه و ميزان فروش و … مشخص شود. به عنوان مثال اگر يکي از فعاليتهاي روستا زراعت است بايد مشخص شود که چه نوع محصولات زراعي کشت مي شود . سطح زير کشت هر کدام از محصولات چقدر است.  ميانگين توليد در هر هکتار در هر محصول چقدر است. قيمت فروش هر کيلو گرم از محصولات چقدر بوده است.  هزينه کشت در مراحل مختلف توليد اعم از شخم ،بذر پاشي، وجين و کندن علفهاي هرز، سمپاشي، برداشت ، حمل و نقل و … در هر محصول چقدر بوده است. بدين ترتيب مي توان درآمد روستا حاصل از کشت محصولالت مختلف زراعي را بدست آورد. ساير فعاليتها نيز به همين ترتيب بايد بررسي شوند تا درآمد کل روستا و يا خانوار روستايي را به دست آورد. در ادامه برخي از مهمترين اطلاعاتي که براي محاسبه اقتصاد روستايي بايد تهيه شود ، ارائه مي گردد.

 

 بخش زراعت: بخش زراعت يکي از مهمترين بخشهاي توليدي اغلب روستاهاي کشور محسوب مي گردد. به عبارتي بخش وسيعي از منابع توليدي مناطق روستايي به محصولات مختلف زراعي اختصاص دارد. اين محصولات در فصول مختلف و به شيوه هاي مختلف (آبي، ديم) کشت مي شود. بررسي ميزان توليد، درآمد و هزينه اين محصولات در محاسبه درآمد روستا ضروري است . درجدول زير محصولات زراعي يک روستا به صورت فرضي ذکر شده است. در بررسي هر روستا بايد اين جدول در مورد همه محصولات زراعي تکميل گردد.   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:اقتصاد روستایی   اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي   تحقیق درباره اقتصاد روستایی   توسعه‌ صنايع روستايي با هدف توسعه بخش كشاورزي   توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي   دانلود تحقیق اقتصاد روستایی تحت ورد   دانلود مقاله ای با عنوان اقتصاد روستایی   رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روست   سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين   ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي   غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي به عنوان مهمترين بخش اشتغال و توليد   قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي   كشاورزي و اقتصاد ملي   كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا   کتاب اقتصاد روستایی   کتاب اقتصاد روستایی word   مبانی اقتصاد روستایی   مقاله ای کامل درباره اقتصاد روستایی doc   وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي  اقتصاد روستایی  اقتصاد روستایی چیست  اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستایی+pdf  اقتصاد روستایی در ایران  اقتصاد روستایی پیشرفته  اقتصاد روستایی چین  اقتصاد روستایی حسین آسایش  تعریف اقتصاد روستایی  توسعه اقتصاد روستایی  اقتصاد روستا  اقتصاد روستاها  اقتصاد روستای ابیانه  اقتصاد روستائی  اقتصاد روستاهای ایران  نقش زنان در اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوال اقتصاد روستایی ایران  دانلود کتاب اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوالات اقتصاد روستایی ایران  مقدمه ای بر اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستا+pdf  اقتصاد در روستاها  اقتصاد مقاومتی در روستاها  وضعیت اقتصادی روستاهای ایران  پایان نامه اقتصاد روستایی  دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی  پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران  مقاله اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستا  دانلود مقالات اقتصاد روستایی  تحقیق در مورد اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستا  مقالات اقتصاد فضا و توسعه روستایی  مقاله درباره اقتصاد روستا  
محصولات مرتبط
پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30002
این پاورپوینت شامل64 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت استفاده مجدد از پساب

پاورپوینت استفاده مجدد از پساب

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29987
این پاورپوینت شامل40 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آلودگي زدايي

پاورپوینت آلودگي زدايي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:29323
این پاورپوینت شامل 75  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 9900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29258
این پاورپوینت شامل 32 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :1154

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1390

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :951

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1828

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :1310

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :1238

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :1155

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...