منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله کمیته استانداردهای حسابداریقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 38     کد محصول :4878      حجم فایل:48,11 KB      نوع فایل :rarمق

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

دمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

§ بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34  GASBS ) .

§ بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).

§ بیانیة 37 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی

§ بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص

§ بیانیة 39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای حسابداری

§ بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای حسابداری.

§ بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی

§ بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.

§ بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی

§ بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.

§ بیانیة 45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی

§ نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری 1- 2004 ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی

§ متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی  ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 34 و 44 کمیتة استانداردهای حسابداری

§  متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی

§ نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی

بعد از انتشار بیانیة 11 کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.

تبصره : اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به معنای دیگر دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده ،
می باشد. شرایط لازم با توجه به میزان در خواست دولت و گزینه های موجود تغییر می کند که به تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی برای واحدهای تجاری دولتی که شامل ایالات شهرها ،
شهرک ها و روستاها و دولت های تک منظوره مانند مناطق آموزشی و امور عام المنفعه می شوند یک مدل گزارشگری مالی را به ارائه نمود. بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، بیانیة 34 را با گنجاندن گزارشگری مالی و حسابداری توسط دانشکده و دانشگاههای دولتی در چارچوب خود تغییر داده و اصلاح نمود.

مفاد بیانیه های 34 و 35 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) در تمام این رهنمود ادغام شده اند

تاریخ های مؤثر

بیانیه 34 کمیتة استانداردهای دولتی  (GASB) یک جدول اجرای مرحله ای دارد. اجرای اولیه پذیرفته شده و مجاز است. اگر دولت اولیه بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی را ابتدا اجرا کند ، تمام واحدهای ترکیبی آن نیز باید ابتدا برای ارائه اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی دولتی بیانیة 34 را اجرا نماید.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) بر مبنای درآمدهای کل سالانة دولت در پایان اولین سال مالی بعد از 13 ژوئن 1999 در سه جنبه مؤثر و حائز اهمیت است.

§ جنبه اول دولتهای دارای درآمدهای کل سالانه 100 میلیون دلار یا بیشتر باید شرایطی در صورتهای مالی را برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2001 به کار برند.

§ جنبه دوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها 10 میلیون دلار یا بیشتر و کمتر از 100 میلیون دلار است ، باید شرایط لازمی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2002 به کار برند.

§ جنبه سوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها کمتر از 10 میلیون دلار است باید شرایطی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2003 به کار برند.

همانطور که بعداً به طور مفصل در فصل 12 بحث خواهد شد ، بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی باید دارایی های زیر ساختی را به عنوان دارایی های سرمایه ای در صورتهای مالی دولتی ثبت کنند. به علاوه ، بیانة 34 لازم می داند که دولت ها ( به جز دولت های جنبه سوم که در زیر بحث شده اند ) چنانچه شامل گذشته شود ، دارایی های زیرساختی را در صورتهای مالی دولتی برگشتی حداقل تا آنجا که در پایان سالهای مالی بعد از 30 ژوئن 1980 اندوخته یا ساخته شده اند ، به ثبت رسانند.

گزارشگری پیش بینی شدة دارایی های زیر ساختی در هنگام اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی در صورتهای مالی دولتی مقرر شده است و از جدول اجرایی که در بالا به طور خلاصه آمده ، پیروی
می کند. برای ثبت عطف به ماسبق دارایی های زیر ساختی ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، دولت را تشویق می کند تا شرایط ثبت زیر ساختی عطف به ماسبق را همزمان با اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی اجرا نماید. در هر حال ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی به دولت ها فرصت دیگری
می دهد تا ضرب العجل را برای ثبت دارایی های زیر ساختی عطف به ماسبق مطابق با جدول برنامة زیر توسعه دهند :

§ جنبه 1 دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از 15 ژوئن 2005 آغاز شده گزارش کنند.

§ جنبه 2 دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از 15 ژوئن 2006 آغاز شد ،گزارش کنند.

§ جنبه 3 دولتها تشویق شده اند ، اما لازم نیست ، تا دارایی های کل زیر ساختی را عطف به ماسبق گزارش کنند.

برای دولتهایی که برای گذار به ضرب العجل گزارشگری زیر ساختی عطف به ماسبق از زمان تمدید شده استفاده می کنند ، بیانیة 34 کمیتة استانداردهای بین المللی افشاهای زیر را مقرر کرده است :

§  توضیح دارایی های زیر ساختی گزارش شده و گزارش نشده.

§ توضیح دارایی های زیر ساختی واجد شرایط که دولت با استفاده از رویکرد تعدیل شده تصمیم گرفته گزارش نماید. ( رویکرد تعدیل شده در فصل 12 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. )   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق درمورد فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی    خرید مقاله    خرید مقاله در مورد فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی    خرید مقاله فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی    دانلود رایگان مقاله فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی    دانلود مقاله    دانلود مقاله در مورد فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی    دانلود مقاله رایگان    دانلود مقاله فارسی    دانلود مقاله فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ایران با استاندارد بین المللی در زمینه فعالیتهای کشاورزی استانداردهای حسابداری  مقاله استانداردهای حسابداری  مقاله استانداردهای حسابداری دولتی  مقاله استانداردهای حسابداری اسلامی  تحقیق استانداردهای حسابداری  مقاله استاندارد حسابداری شماره 1  مقالات استانداردهای حسابداری دولتی  مقاله انگلیسی استانداردهای حسابداری  مقاله لاتین استانداردهای حسابداری  دانلود مقاله استانداردهای حسابداری ایران  مقاله درباره استانداردهای حسابداری دولتی  مقاله آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری دولتی  تحقیق در مورد استانداردهای حسابداری  تحقیق استاندارد حسابداری  مقاله استانداردهای حسابداری ایران  تحقیق درباره استانداردهای حسابداری  مقاله لاتین در مورد استانداردهای حسابداری  استانداردهای حسابداری  استانداردهای حسابداری Pdf  استانداردهای حسابداری دولتی  استانداردهای حسابداری در ایران  استانداردهای حسابداری بین المللی  استانداردهای حسابداری دولتی ایران  استانداردهای حسابداری آمریکا  استانداردهای حسابداری نشریه 160  استانداردهای حسابداری پیمانکاری  استانداردهای حسابداری چیست  استانداردهاي حسابداري Pdf  خلاصه استانداردهای حسابداری Pdf  دانلود استانداردهای حسابداری Pdf  استانداردهای حسابداری ایران Pdf  استانداردهای بین المللی حسابداری(pdf)  استاندارد حسابداری Pdf  پیوست استانداردهای حسابداری Pdf  استانداردهای حسابداری دولتی Pdf  استاندارد 26 حسابداری Pdf  استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی  استانداردهای حسابداری دولتی در ایران  استانداردهای حسابداری دولتی بین المللی  استانداردهای حسابداری دولتی امریکا  استانداردهای حسابداری دولتی پیشرفته  استانداردهای حسابداری دولتی Gasb  استاندارد حسابداری دولتی  استاندارد حسابداری در ایران  استانداردهاي حسابداري در ايران  استانداردهای حسابداری ایران  استانداردهای حسابداری ایران (نشریه ۱۶۰ )  استانداردهای حسابداری ایران نشریه 160  ((استانداردهای حسابداری ایران+دانلود))  استانداردهای حسابداری ایران نشریه 160 سازمان حسابرسی  استانداردهای حسابداری بین المللی Ifrs  استاندارد حسابداری بین المللی  استانداردهاي حسابداري بين المللي  دانلود استانداردهای حسابداری بین المللی  هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی  کتاب استانداردهای حسابداری بین المللی  ترجمه استانداردهای حسابداری بین المللی  هیات استانداردهای حسابداری بین المللی  دانلود استانداردهای حسابداری دولتی ایران  پیش نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران  استاندارد حسابداری دولتی ایران  استاندارد حسابداری دولتی در ایران  استاندارد حسابداری امریکا  ترجمه استانداردهای حسابداری آمریکا  دانلود استانداردهای حسابداری آمریکا  دانلود استاندارد حسابداری آمریکا  استانداردهای حسابداری در آمریکا  استانداردهای حسابداری مالی آمریکا  تعداد استانداردهای حسابداری آمریکا  استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا  هیات استانداردهای حسابداری آمریکا  استانداردهای حسابداری نشریه 160 سازمان حسابرسی  استانداردهاي حسابداري نشريه شماره 160  دانلود استانداردهای حسابداری نشریه 160  استانداردهاي حسابداري ايران (نشريه 160 )  استانداردهای حسابداری نشریه شماره 160  استاندارد حسابداری ایران نشریه 160  دانلود کتاب استانداردهای حسابداری نشریه 160  دانلود استانداردهای حسابداری ایران نشریه 160  استاندارد حسابداری پیمانکاری  استاندارد حسابداری پیمانکاری ایران  استاندارد حسابداري پيمانكاري  کدینگ استاندارد حسابداری پیمانکاری  استانداردهای حسابداری شرکتهای پیمانکاری  دانلود استانداردهای حسابداری پیمانکاری  دانلود استاندارد حسابداری پیمانکاری  راهنمای استاندارد حسابداری پیمانکاری  استاندارد حسابداری شرکتهای پیمانکاری  استاندارد حسابداری  استانداردهای حسابداری دولتی  استانداردهای حسابداری دولتی ایران  استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی  استانداردهای حسابداری دولتی در ایران  استانداردهای حسابداری دولتی بین المللی  استانداردهای حسابداری دولتی امریکا  استانداردهای حسابداری دولتی پیشرفته  استانداردهای حسابداری دولتی Pdf  استانداردهای حسابداری دولتی Gasb  استاندارد حسابداری دولتی  دانلود استانداردهای حسابداری دولتی ایران  پیش نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران  استاندارد حسابداری دولتی ایران  استاندارد حسابداری دولتی در ایران  هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا  استاندارد حسابداری دولتی شماره 1  استاندارد حسابداری دولتی شماره 3  استاندارد حسابداری دولتی شماره 2  استاندارد حسابداری دولتی شماره 5  استاندارد حسابداری دولتی شماره 4  
محصولات مرتبط
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:30291
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای کاملا زیبا و متفاوت باسلام. دوستان این مجموعه درباره پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی میباشد که در مجموع 50 اسلاید زیبا و با گرافیک فوق العاده طراحی شده است. دوستان عزیز هنگام بازکردن فایل اصلی با پاورپوینت فایل رمزی از شما میخاد احتیاجی به وارد کردن پسورد نیست و با کلیک روی read only میتوانید وارد شده و اسلایدهارو مشاهده نمایید. پس حتما به این نکته دقت...
 پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30014
این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30009
این پاورپوینت شامل28 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29990
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   •سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) •گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (D-8) •سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) •نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) •اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :900

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1031

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :768

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1430

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :926

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :960

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :901

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...