منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

مقاله برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورشقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 60     کد محصول :6370      حجم فایل:65,19 KB      نوع فایل :rarچکیده

 توانمند سازی نیروی انسانی بخش دولت ، افزایش کارآمدی واثربخشی فعالیت ها وتوسعه مهارتها وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای جدید وروبه رشد زمانی محقق می شود که هــرسازمان نیازهای توسعه ای را در سطح فرد وشغل وسازمان شناخته وبا تنظیم برنامه آموزش وبهسازی آنها را بسوی پیشرفت و ترقی سوق دهد .

 امروزه مدیران سازمانها ، آموزش و توسعـه منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود در بهسازی سازمان تلقی می کنند بطوریکه بسیاری از سازمانها صرف نظر از نوع ومیــزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پیشرفتهای حاصله در علم و همچنین نیازمندیهای شغلی ، دوره های آموزشی متنوع ومداومی را برای آنها در کوتاه مدت تدارک می بینند و با آمـوزش ، دانش ، مهارت و بینش کارکنان خود را ارتقا می بخشند وعملکرد شغلی آنها را با اهداف مورد نظر پیش می برند. در این میان وزارت آمـــوزش و پرورش که بعنوان نهادی بنیادین و نقش آفرین در توسعه و رشد و تکامل افراد و جامعه دارد از دیر باز از این امر مستثنی نبوده وتلاش نمــــــوده است که توانمندی های حرفه ای وتخصصی منابع انسانی خود را در همه سطوح ارتقا بخشیده و آنها را متناسب با نیازها و در زمانهای مختلف هماهنگ نماید .

 از آنجا که آموزشهای قبل از خدمت به دلایل متعددی از قبیل توسعه و گسترش سریع علم وتکنولوژی ، فاصله طولانی بین زمان یادگیری ویاددهی و بسیاری مسائل دیگر ، آنچنان که باید کارآیی ندارد و آموزش از طـــــریق تجارب شخصی نیزبا محدودیت هایی همراه است ، لذا آموزش ضمن خدمت یکی از روشهای متداول و قابل قبول توسعه دانش وتخصص مدیران و کارکنان و معلمان در آموزش و پرورش تلقی می شود چرا که در اثر آموزش ، بینش و دانش و مهارت معلم دچار تحول و دگرگونی شده و با افقهای جدیدی کارش را ادامه خواهد داد .واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است ، نیروی انسانی است .

 مقدمه

آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مـــدت در آموزش و پرورش از دیــــر باز از حساسیت و اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده ودر مقایسه با سایرآموزشها جایگاه ویژه ای از حیث بهبود ارتقا سطح کیفی وتوسعه آگاهی وتوانمند سازی معلمان داشته است .

تغییر ساختار اجرایی نظام آموزشی در آموزش و پرورش وایجاد عــــــــوامل انگیزشی از یک طرف ، ونیاز به هماهنگی وهم سطحی با دنیای علم وتکنولوژی وبه روز نمودن دانش و اطلاعات تخصصی و عمومی از طرف دیگر ، اهمیت وضرورت برگزاری آمـوزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت رادو چندان کـــرده ومسئولین را بر آن داشته که همه ســـاله با در نظر گرفتن تمامی نیازمندیهای معلمان و بمنظور ایفای مطلوب وظایف شغلی آنها مجموعه برنامه های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت را تدوین نموده وبه مرحله اجرا درآورد .

 نگاهی گذرا و اجمالی به روند برگــزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت در گذشته وبررسی کیفیت و کمیت دوره ها نشان می دهد که امروزه میزان علاقمندی معلمان برای شرکت در این دوره ها رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است که البته  از عوامل این جهش امتیازات و مزایایی است که برای دوره های کوتاه مدت در نظر گرفته شده است .

 در مجموعه حاضر با توجه به اهمیت موضوع وسوالات بیشماری که برای معلمان پیش می آید ، سعــی شده که همه بتوانند به نوعی با روند اجرایی دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت آشنا شوند مطمئنا  این امر باعث خواهد شــــد که معلمان با بینش و آگاهی کاملتری در دوره های مربوط به رشته شغلی خود شرکت کرده و بیشتر بهره مند شوند .

تعاریف

 آموزش ضمن خدمت :

 به آموزشهایی که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش ، مهارت وبینش خــود با نیازهای شغل مــورد تصدی طی می نمایند آموزش ضمن خدمت گفته می شود .

اهمیت برنامه‌ریزی آموزش و پرورش

تعریف برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی فراگردی است مداوم، حساب‌شده و منطقی، جهت‌دار و دورنگر، به منظور ارشاد و هدایت فعالیت‌های جمعی برای رسیده به هدف مطلوب.

آموزش و پرورش: فعالیتی است مداوم، جامع، و برای همه، برای رشد تکامل انسان، غنای فرهنگ و تعالی جامعه. مداوم ! یعنی محدوده زمانی ندارد.      جامع! به همه ابعاد مانند پرورش ارزش‌ها، بینش‌ها، منش‌ها و دانش‌ها می‌پردازد.    برای همه !حقی است مسلم برای تمام افراد.

ابعاد چهارگانه آموزش و پرورش: نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی: به یکدیگر وابسته‌اند. رشد و توسعه اقتصادی به منابع نیروی انسانی نیازمند است و درنتیجه به رشد و توسعه آموزش و پرورش متکی است. هرچه بنیه اقتصادی غنی‌تر شود، فرصت تخصیص منابع و اعتبارات برای آموزش و پرورش فراهم گردد و متقابلاً توسعه اقتصادی به توسعه نیروی انسانی بستگی دارد.

آموزش و پرورش و روابط اجتماعی: آموزش و پرورش جزء حقوق افراد محسوب می‌شود و فرصت استفاده بهره‌مند شدن از تحصیل باید برای همه ممکن باشد. کسانی که از آموزش کافی بهره‌مند نشده‌اند از فرصت ارتقاء و تحرک اجتماعی کمتری برخوردارند.

نظرهای مخالف برنامه‌ریزی: عوامل ایدئولوژیک: بعضی از متفکران با شکل دادن، در قید کردن و به‌طور کلی انحصاری کردن آموزش و پرورش مخالف هستند.

عوامل اداری و فنی: 1- نقص مدل‌های برنامه‌ریزی.  2- کمبود و نقص اطلاعات و آمار.

3- مشکلات پیش‌بینی آینده.   4- تغییرات عوامل محیطی    5- اشتباه‌های برنامه‌ریز

نظرهای موافق برنامه‌ریزی:

عوامل ایدئولوژیک: آموزش و پرورش برای افزایش کارایی و بهره‌برداری افراد، برای غنای فرهنگی و اعتلای کیفیت زندگی ضروری است. بقاء رشد و کمال انسانی و اجتماعی به آموزش و پرورش متکی است.

عوامل اداری و فنی: برنامه‌ریزی متضمن داشتن هدف است- برنامه‌ریزی متضمن هماهنگی فعالیت‌هاست- برنامه‌ریزی متضمن افزایش بازده کار است.

نتیجه‌گیری این که برنامه‌ریزی آموزش و پرورش نقص‌هایی دارد مثلاً اگر بدآموزی می‌کند باید آن را اصلاح کرد و خلاق ساخت و به تدریج نقایص را برطرف کرد.

فصل دوم

سیر و تحول و تکامل برنامه‌ریزی آموزش و پرورش

تعریف برنامه‌ریزی آموزش و پرورش: این نوع برنامه‌ریزی با مشخص ساختن هدف‌ها و اولویت‌های آموزشی کشور و کشیدن نقشه و طرح‌هایی برای رسیدن به آن هدف‌ها سروکار دارد.

تعریف یوتسکو برای برنامه‌ریزی: برداشتی است منطقی و علمی برای حل مسائل آموزشی و فراگردی است مداوم شامل اطلاعات و عملیات مرتبط. الف) روش ساختن هدف‌های آموزش و پرورش، ب) شناسایی وضع کنونی، پ) سنجیدن شقوق مختلف، ت) پیاده کردن برنامه.

انواع برنامه‌ریزی آموزش و پرورش:

فهرست:

امور اجرایی وبرنامه ریزی 2
چکیده 2
مقدمه 3
تعاریف 4
اهمیت برنامه‌ریزی آموزش و پرورش 5
سیر و تحول و تکامل برنامه‌ریزی آموزش و پرورش 6
اصول برنامه‌ریزی 8
مدل‌های برنامه‌ریزی آموزش و پرورش 11
انواع مدل‌های برنامه‌ریزی مربوط به سطح آ.پ 11
انواع دوره ها 14
ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه 39
اصول برنامه ریزی آموزشی : 45
فرآیند برنامه ریزی آموزشی 47
برنامه ریزی آموزشی در اسلام 49
نگاهی به برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش 51
سؤالات مورد توجه در تدوین یک استراتژی 51
خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک 52
فرایند برنامه ریزی استراتژیک 52
برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی 52
سابقه برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش 53
تعریف برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش 54
نتیجه گیری 58
زیر نویس  و منابع 59
منابع ماّخذ 59
 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:35643
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از فایل مقدمه   براساس نظریه موفقیت (انگیزش مبتنی بر موفقیت طلبی)، انسان ها هنگامی عملا به سطوح بالایی از بازدهی و کارآیی نائل می شوند که انگیزه کسب موفقیت و پیشرفت در آنان ایجاد شده باشد .به عبارتی دیگر، هر چه نیاز افراد به کسب موفقیت بیشتر باشد، کمیت و کیفیت فعالیت های آنها نیز در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت . در چنین حالتی، پیوستگی شدید و نزدیکی میان انسانهایی که می...
پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:35642
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از فایل مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس ; در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) کلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی...
پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:35641
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از فایل وقتی جوان ایرانی پس از سختی ها و دردسرهای کنکور، بالاخره در یک دانشگاه قبول و از القابی نظیر پشت کنکوری بودن خلاص می شود، تحولی بزرگ در زندگی اش رخ خواهد داد. به ویژه اگر این مسئله با غیربومی بودن فرد در شهر محل تحصیل همراه گردد و شخص برای ادامه تحصیل، ناگزیر به ترک خانواده و اقامت در یک خوابگاه دانشجویی شده باشد؛ او با چالش های متعددی مواجه خواهد بود. تجربه های منحصر به...
دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:35640
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از فایل پیشنهاد ارزشیابی با دانش آموز گستاخ چگونه برخورد کنیم ؟ (بیش فعال) هر معلمی در دوره تدریس خود ممکن است با دانش آموزان گستاخ برخورد داشته باشد. نکته ای که اکثر معلمان را آزرده می کند. تندی و بی ادبی این دانش آموزان طوری است که به نظر می رسد کنترل آن ها ممکن نیست. در این جا روش هایی را برای برخورد با دانش آموزان گستاخ پیشنهاد می کنیم. با دانش آموز گستاخ چگونه برخورد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :900

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1031

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :768

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1430

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :926

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :960

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :901

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...