منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول -> -> برق و الکترونیک

پياده سازي اتوماسيون در شبكه توزيع شهرستان ساريقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 22     کد محصول :2642      حجم فایل:289,97 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

دانلود مقاله پتانسيلهاي امكان سنجي و پياده سازي اتوماسيون در شبكه توزيع شهرستان ساري

چكيده

    حفظ يكپارچگي شبكه هاي توزيع با هدف تداوم عرضه بار و انرژي و همچنين تحقق دو امررضايت مصرف كننده و تامين هزينه هاي سرمايه گذاري، نگهداري و توسعه در يك شبكه اتومايزه، عملي ترميباشد. در اين مقاله طرحي كاربردي-عملي جهت اتوماسيون شبكه توزيع شهرستان ساري ارائه ميگردد.براي اين منظور با توجه به محدوديتهاي موجود، در ابتدا يكي از فيدرهاي    20كيلو ولت (فيدر 22بهمن) كه پس از دسته بندي فيدرها با استفاده از شاخصهايي نظير بار، طول، وسعت و... در اولويت قرارگرفت بعنوان فيدر نمونه انتخاب شد. سپس با توجه به اين كه زير بناي هر طرح وتوسعه اي درشبكه توزيع، محاسبات پروفيل ولتاژ و تلفات مي باشد، محاسبات پخش بار بر روي فيدر نمونه انجام شد. در ادامه با توجه به ساختار شبكه تحت مطالعه، دو طرح اتوماسيون درسطح فيدر به روش ركلوزينگ و كليدهاي كنترل از راه دور، بر روي فيدر نمونه پياده سازي شده و قابليتهاي اين دو روش با هم مقايسه شدند و در پايان روشي جهت برآوردن ميزان كاهش انرژي توزيع نشده ناشي از اجراي اتوماسيون به روشهاي فوق ارائه گرديد. محاسبات انجام شده بر روي فيدر نمونه نشان داد كه با اجراي اتوماسيون 74 درصد از ميزان انرژي توزيع نشده (خاموشي) كاسته خواهد شد.

1- مقدمه

اتوماسيون شبكه هاي توزيع كه از سالهاي 1960ميلادي توسط شركتهاي توزيع در كشورهاي صنعتي شروع شده است، ديگر يك فن آوري تجملي محسوب نمي شود، بلكه با واقعيتهاي دنياي آينده در مورد انرژي و لزوم صرفه جويي از نظر منابع و محيط زيست يك الزام و اجبار اقتصادي و زيست محيطي است. دستگاههاي ميكروپروسسوري اندازه گيري، حفاظتهاي مجتمع ديجيتال و سيستمهاي كنترل كامپيوتري بهمراه نرم افزارهاي مديريتي و محاسباتي سريع و تكامل يافته، مي توانند اتوماسيوني را ايجاد كنند كه در برگيرنده قابليت اطمينان بالا، كنترل بهتر، تلفات كمتر، نگهداري و تعميرات بهنگام و اقتصادي همراه با كاهش نيروي انساني باشد.اهداف اساسي اجراي سيستم اتوماسيون بر روي شبكه فشار متوسط (20كيلو ولت) كه نيازهاي عمده شركتهاي برق در زمينه كار بر روي شبكه توزيع را برآورده مي سازد، عبارتند از:

الف- نمايش و نظارت بر وضيعت سوئيچهاي خطوط فشار متوسط و به روز كردن حالت شبكه با توجه به وضعيت آنها.

 ب- اعمال فرمانهاي از راه دور بر روي سوئيچهاي خطوط فشار متوسط براي جلوگيري از بروز خطا (مثلا بار اضافي) يا بمنظور تعمير و نگهداري.

ج- مجزا كردن قسمتهاي خطادار شبكه و برقراري مجدد سرويس در قسمتهايي كه از خطا متاثر نشده اند (بصورت اتوماتيك).

د- جمع آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به شبكه جهت برنامه ريزي وطراحي مهندسي.

    اتوماسيون شبكه هاي توزيع در سه سطح اجرا ميگردد كه عبارتند از: سطح فيدر، پستهاي توزيع و سرويس مشتركين. روند اجراي اتوماسيون شبكه هاي توزيع نيروي برق در كشورهاي مختلف (ژاپن) و سيستمهاي اتوماسيون توزيع در]1و5و6[ بتفصيل آمده است. در زمينه تشخيص سريع محل عيب مي توان از روشهاي مختلفي همچون تعيين محل عيب با استفاده از رله ديستانس]4[، نشان دهنده هاي مسير خطا، ثباتهاي جريان خطا، جايابي خطا با استفاده از اغتشاشات امواج ارسالي و جايابي خطا با استفاده از نويزهاي hf و... با توجه به ساختار شبكه استفاده كرد]2و7[. بر اساس بررسي و دسته بندي آمار حوادث    (خاموشي) و محاسبات انجام شده بر روي اين آمار، كل انرژي توزيع نشده در يك سال MWH 52/717 بوده، كه از اين مقدار MWH 54/428 بصورت دستي و     MWH 98/288 بصورت اتوماتيك ميباشد. و از نظر تعداد قطعي،  اتصالي لحظه اي 46 درصد از تعداد كل قطعي ها و MWH 52 انرژي توزيع نشده را به خود اختصاص داده است. همچنين متوسط قطعي روزانه هر مشترك در شهرستان ساري  16/2 دقيقه بوده است.   درحا ليكه در كشورهاي ژاپن، انگلستان و فرانسه در سال 1997 به ترتيب 3/7 ثانيه، 24/16 ثانيه و31/13 ثانيه     مي باشد]3[. اين امر نشان دهنده زياد بودن زمان خاموشي در شهرستان ساري مي باشد و لزوم بكارگيري روشهاي نوين كاهش خاموشي از جمله اتوماسيون را به اثبات مي رساند.در اين مقاله برخي از نتايج اساسي پروژه اي تحقيقاتي، كه در شبكه توزيع شهرستان ساري با برق منطقه اي مازندران تعريف، تصويب و انجام شد بيان مي شود.

 2- حفاظت هوشمند

حفاظت هوشمند شبكه هاي توزيع توسط تجهيزاتي مانندفيوزها، ركلوزرها و سكشن لايزرها باعث افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش خاموشي و انرژي توزيع نشده مي شود كه با بهره مندي از اين تجهيزات بهمراه سوئيچ هاي قابل كنترل از راه دور (مثلا ّسكسيونر قابل قطع و وصل زير بار بهمراه عملگر) وكليدهاي قدرت با توجه به ساختار شبكه تحت مطالعه مي توان طرح هاي اتوماسيون متفاوتي را پياده سازي كرد.

ركلوزرها:

كلوزرهاي اتوماتيك خط، تجهيزاتي هستند كه براي قطع و وصل خطا استفاده مي شوند. اگر خطا دائمي باشد ركلوزر بايد بعد از تعدادي عملكرد از قبل تعيين شده (بطور معمول سه يا چهار عملكرد) باز و درحالت باز قفل شود در نتيجه قسمت خطا ديده را از سيستم جدا كند. هماهنگي ركلوزرها بايد بر اساس مشخصه هاي زمان-جريان قطع و ترتيب عملكرد آنها و حداقل جريان قطع آنها صورت گيرد. كه جهت هماهنگي بهتر مي توان از وسيله كمكي هماهنگ كننده توالي استفاده كرد. يك نمونه ركلوزر اتوماتيك كه جهت استفاده در شبكه توزيع هوائي و اتوماسيون به روش ركلوزينگ مناسب مي باشد، در]8[ آمده است.

 سكشن لايرزها:

      سكشن لايزرها وسايل محافظي هستند كه قسمتي از خط را كه دچار خطا شده است بطور خودكار از سيستم جدا مي كنند. بطور طبيعي يك سكشن لايزر مرتبط با ركلوزر يا كليد قدرت پشتيبان بكار مي رود و نمي تواند جريانهاي خطا را قطع كند. سكشن لايزر عملكرد دستگاه پشتيبان را در مدت خطا شمرده و پس از تعداد معيني قطع جريان خطا و در حاليكه وسيله پشتيبان باز است،  قسمت خطادار را از خط جدا ميكند و به اين ترتيب قسمتهاي باقيمانده كه در معرض خطا نبوده اند دو مرتبه وصل شده و در دسترس باقي خواهند ماند. اگر خطا گذرا باشد، مكانيزم سكشن لايزر بطور خودكار ريست خواهد شد تا براي يك سيكل كامل عملكرد تحت خطاي جديدي كه رخ ميدهد، آماده باشد.

تجهيزات جانبي سكشن لايزرها عبارتند از:

1- وسيله كمكي حس كننده ولتاژ 2- وسيله جانبي تشخيص دهنده جريان هجومي 3- وسيله كمكي حس كننده خطاي زمين 4- وسيله كمكي پس گرد كننده زماني.

3- محاسبات پخش بار در شرايط مختلف برروي فيدر 

براي انتخاب يك فيدر نمونه جهت اتوماسيون ابتدا كليه فيدرها بر اساس شاخصهاي: بار، وسعت، طول، اولويت (نوع مشترك)، وضعيت مانوري و حادثه، اولويت بندي شده اند. كه جهت امتيازبندي فيدرها بر اساس شاخصهاي فوق، ابتدا بايد كليه اطلاعات فيدرهاي تحت مطالعه استخراج شود و سپس فيدر و يا فيدرهايي كه در هر شاخص بيشترين امتياز (100) را كسب كرده اند مشخص كرده و به بقيه فيدرها نيز در مقايسه با اين فيدرها امتياز داده شود. سپس از آنجائيكه شش شاخص ارائه شده بمنظور امتيازبندي فيدرها همگي داراي تاثير يكسان    نمي باشد، شدت و ضعف اين شاخصها با اعمال ضرايبي تصحيح شود.  كه با توجه به نتايج آن فيدر 22 بهمن براي اين منظور انتخاب گرديد. از آنجا كه بحث اولويت بندي فيدرها خود مقوله اي مفصل بوده و بحث مستقلي را مي طلبد لذا مراحل انجام آن با جزئيات كامل در مقاله ديگري ارائه خواهد شد.در اينجا محاسبات مربوط به بدست آوردن پروفيل ولتاژ و تلفات در حالتهاي عادي و اضطراري برروي فيدر نمونه انجام مي شود. اين فيدر بصورت يك خط كاملا هوايي مي باشد كه از پست شهيد آفاقيان تغذيه مي شود.

3-1- تخصيص بار به روش KVA

    با توجه به نداشتن بار مصرفي هر پست يا شين، در اين روش از ظرفيت ترانسها براي تخمين بار مصرفي استفاده مي شود. لذا براي دستيابي به هدف فوق بايد ضريب تقاضاي كل فيدر را بدست آورد تا بوسيله اين ضريب بتوان بار مصرفي هر پست را يافت:

محصولات مرتبط
پاورپوینت انر‍ژي خورشيدي

پاورپوینت انر‍ژي خورشيدي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29999
این پاورپوینت شامل27 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت تولید پراکنده

پاورپوینت تولید پراکنده

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29998
این پاورپوینت شامل65اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   برخی از موضوعات مورد توجه در این فایل: تاريخچه و ضرورتهای توليد متمرکز ويژگی های DG نقش DG پس از بهره برداری معرفی و دسته بندی منابع انرژی منابع انرژی تجدید پذیر منابع انرژی وابسته به خورشید، زمین و ماه ویژگیهای منابع انرژی تجدید پذیر مزایا و معايب کاربرد DG پیک سایی Peak Shaving تکنولوژی های DG انواع نیروگاه...
پاورپوینت rfid

پاورپوینت rfid

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29986
این پاورپوینت شامل22 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت ایمنی برق

پاورپوینت ایمنی برق

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:29982
این پاورپوینت شامل14 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 2900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :886

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1011

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :758

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1400

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :914

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :943

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :891

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...