منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله صادرات فرش

مقاله صادرات فرش

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

طرح توجيهی بسته بندي ماست پاستوريزه

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

 مقاله ورزش بانوان

مقاله ورزش بانوان

گروه محصول:حسابداری و اقتصاد

مقاله صنايع روستاييقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 48     

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

   صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها

 مناطق‌ روستايي كشور در دهه‌هاي گذشته از نظر بنيان‌هاي اقتصادي از آسيب‌پذيري زيادي برخوردار بوده‌اند. اينگونه تصور مي‌شد كه با رشد صنعتي در شهرهاي بزرگ‌ به طور خودكار، مناطق‌ روستايي توسعه مي‌يابند. اما افزايش بيكاري‌، تشديد فقروايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري‌ و روستايي بيانگر اين واقعيت است كه، بدون‌ تدبير‌ وتنها از طريق مكانيزم‌  بازارنمي‌توان به گسترش‌و نشت توسعه به سوي مناطق روستايي اميد بست‌. يكي از راههاي‌ كاهش شكاف‌ و افزايش زمينه‌هاي بيكاري و درآمد‌ در مناطق‌ روستايي گسترش‌ فعاليتهايي است كه كمتر به محيط و شرايط‌ محيطي وابسته است. كشاورزي در مناطق روستايي كشور به صورت سنتي است و تا حدود زيادي به شرايط محيطي و آب و هوايي بستگي دارد.

 يعني در هر دوره‌اي كه شرايط‌  اقليمي‌ متناسب‌تر بوده وضعيت توليد نيز بهتر و در نتيجه‌ درآمد روستايي نيزافزايش مي يافته ‌است. برعكس‌ در دوره‌هاي خشكسالي‌ وكم آبي، ميزان‌  محصول و درآمد روستايي به شدت‌  كاهش مي‌يافته ‌است. در چنين شرايطي‌، جستجوي‌ فعاليتهايي كه وابستگي‌ كمتري به شرايط‌ اقليمي‌ داشته باشد، از  مهمترين اقدام در جهت‌ تقويت‌  اقتصاد روستايي‌ كشور تلقي مي‌شود‌. يكي از مهمترين فعاليتها در اين زمينه‌، صنايع روستايي است.

 صنايع روستايي‌‌، صنايعي هستند كه درمناطق‌ روستايي‌ مستقرشده وعمدتاً‌ ازنيروي كار روستايي استفاده مي‌كنند. پيوندهاي بازاري‌ اين صنايع‌ از لحاظ‌ جغرافيايي محدود است.  در واقع‌ اين صنايع‌ از مواد خام يا توليدات محلي (کشاورزي، جنگلي يا معدني) استفاده كرده‌ و معمولاً توليدات آنها‌ به بازارهاي  محلي عرضه مي‌شود.[1]

 از صنايع‌‌ روستايي تعاريف‌ زيادي شده است. كميسيون‌ اقتصادي‌ سازمان‌ ملل‌ براي آسيا‌ و خاور دور صنايع‌ روستايي‌ را به صورت زير تعريف‌ مي‌كند:

"صنعت‌ روستايي صنعتي است كه توليد  فراورده‌هاي آن نياز به مهارت داشته و حرفه‌اي است كه تماماً‌ به كمك‌ اعضاي خانواده‌ صورت گرفته  تمام ويا قسمتي از وقت آنها صرف اين كار مي‌گردد." [2]

سازمان‌ صنايع‌ دستي ايران‌ در تعريف‌  خود از صنايع‌  روستايي آورده است:

 "معمولاً‌ به فعاليتهاي‌ غير زراعي كه در سطح مناطق‌  روستايي انجام مي‌گيرد، صنايع روستايي گفته مي شود. صنايع‌ روستايي خود به دو دسته‌ صنايع‌ روستايي مصرفي و صنايع‌ دستي تقسيم مي‌شود."[3]

كميته‌ صنايع روستايي جهاد سازندگي‌ ويژگيهاي صنايع روستايي را شامل موارد زير مي‌داند:

 "ـ حتي‌المقدور تأمين‌ كننده نيازهاي كشاورزي‌ و دامپروري‌ و مكمل‌ و پشتيبان‌ آن بوده ‌و با توجه ‌به شرايط جغرافيايي‌ هر منطقه متناسب‌ و مغاير رشد توليد كشاورزي‌ ودامي نباشد.

 ـ حتي‌المقدور‌ متناسب با احتياجات‌ روستائيان بوده و زمينه‌ساز خود كفايي اقتصادي‌ و صنعتي كشور باشد.

ـ‌ از نظر‌ تكنولوژي‌ در سطحي باشد كه در روستا‌‌ها قابل ايجاد‌ و بهره‌برداري بوده و به بالا‌ رفتن‌ دانش فني روستائيان‌ كمك كند.

ـ‌ حتي‌المقدور‌ سرويس نگهداري و تعمير آن در محل امكان‌پذير باشد.

ـ‌تأمين مواد‌ و ابزار آلات‌ آن حتي الامكان در محل و يا در منطقه‌ ويا در داخل  كشور ميسر باشد."[4]

 براساس  تعريف ديگر‌ به مجموعه‌ از صنايع‌ دستي، خانگي، بومي‌، سنتي و صنايعآ

 تبديلي‌ با متكي بر مواد اوليه‌ زراعي و دامي‌ و مواد اوليه‌ موجود در روستا اطلاق مي‌شود.

اولين هدف توسعه همه جانبه روستا، صنعتي کردن روستاست که به تدريج صورت گيرد. صنايعي که با کشاورزي در ارتباط است، در اولويت است . منظور از صنعتي کردن روستا؛

" – حتي المقدور تامين کننده نيازهاي کشاورزي و دامداري و مکمل و پشتيبان آنها بوده و با شرايط جغرافيايي و اقليمي هر منطقه تناسب و مغاير رشد توليد کشاورزي و دامي نباشد،

-       حتي المقدور متناسب با احتياجات روستائيان باشد،

-       از نظر تکنولوژي در سطحي باشد که در روستا قابل ايجاد و بهره برداري بوده و به بالا رفتن دانش فني روستايي کمک کند."[5]

 

خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي

1ـ‌ معمولاً‌ اين صنايع كوچك‌ و متناسب با شرايط روستا مي‌باشد.

2ـ‌ از تكنولوژي‌ ساده برخودارند.

3ـ  از مواد اوليه و صنايع محلي استفاده مي‌شود.

4ـ‌ به عنوان صنايع مكمل‌ بخش كشاورزي‌ ودامداري مورد توجه قرار مي‌گيرد.

5ـ كاربر است و زنان و كودكان‌ روستايي نيز در اين صنايع‌ اشتغال دارند.

6ـ وجود و تقويت صنايع روستايي نه تنها موجب كاهش‌ مهاجرت‌ مي‌شده و مي‌توان برنامه‌ريزي را براي كل كشور سهل‌تر كند. اين صنايع‌ موجب تقويت بنيان‌ اقتصاد روستايي و ايجاد اشتغال مي‌شود.

 7ـ به سرمايه‌ كمتر نياز دارند.

 براي صنايع روستايي تعريف واحدي وجود ندارد. هر كشور براساس ويژگيها و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي خود، تعريف متفاوتي از صنايع روستايي ارائه داده است. ويژگيهاي مشترك كليه صنايع  روستايي، استقرار اين صنايع‌ در مناطق يا مراكز روستايي، استفاده از نيروي‌ كار روستايي‌ و پيوندهاي جغرافيايي محدود با ابزار‌و استفاده از مواد خام و توليدات‌  محلي و عرضه توليد در بازارهاي‌ محلي است.

 صنايع روستايي را مي‌توان‌‌ بر مبناي‌ نظام سازماندهي، اندازه‌ واحد‌ توليد ونوع محصول طبقه‌بندي‌ كرد.  براساس‌ نظام سازماندهي، صنايع روستايي‌ را مي‌توان به صنايع‌ خانگي، كارگاهي و كارخانجات‌ كوچك‌ تقسيم كرد. يكي از مناسب‌ترين معيار‌ها براي اندازه‌ واحد توليد، تعداد كارگران‌ در هر واحد‌ و يكي ديگر براساس نوع محصول صنايع‌ روستايي است. مهمترين‌ روش استفاده‌ از طبقه‌بندي  آي سيك‌ است.[6]

 

صنايع روستايي در ايران

    براساس استراتژي صنعتي  كشور در برنامه عمراني‌ سوم‌ كه مبتني  بر استراتژي  جايگزيني واردات‌ بود، صنايع كشور در چند نقطه‌ كشور متمركز‌ وگسترش پيدا كرد. سياستهاي نظام صنعتي كشور در اين دوران مبتني بر دو محور« تشويق مقياس‌هاي بزرگ‌»  و «‌گزينش‌ برندگان‌ حمايت از آنها»  بود.[7]

براساس‌ اين سياستها، واحدهاي بزرگ مقياس همواره از امتيازها و حمايتهاي گوناگون‌ دولتي به صورت اعتبارات‌ ترجيحي، بازارهاي‌ تضمين‌ شده ( داخلي) ارز ارزان‌ و فراوان و برخوردار بوده است. در حالي كه واحدهاي كوچك صنعتي در معرض نوسان‌هاي بازار‌ و آسيب‌هاي ناشي از تغيير سياستهاي دولت قرار داشتند. در فرايند توسعه صنعتي در پرتو‌ راهبرد جايگزيني‌ واردات‌، مناطق‌ روستايي نقش تأمين‌كننده نيروي كار ارزان،تأمين سرمايه‌‌ وعرضه‌ مواد غذايي ارزان قيمت‌ را براي مناطق‌ شهري به عهده داشتند.

 از آنجا كه سرمايه‌گذاري در مناطق دور افتاده و پراكنده روستايي، به دليل بالا بودن هزينه دسترسي به بازارهاي مصرف‌ و نهاده‌ها، كمبود نيروي متخصص‌ و عدم دسترسي به تأسيسات‌ زير بنايي مورد نياز به صرفه نبود، مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار نگرفت. [8]

 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  صنایع روستایی  صنایع روستایی+pdf  صنایع روستایی چیست؟  صنایع روستایی در ایران  صنایع روستایی چین  صنایع روستایی ایران  صنایع روستایی گیلان  صنایع روستایی استان گلستان  خرید کتاب صنایع روستایی  صنایع دستی روستایی  صنایع دستی روستایی ایران  صنایع دستی روستاهای ایران  دانلود کتاب صنایع روستایی پیام نور  دانلود کتاب صنایع روستایی  صنایع دستی روستاییان  صنایع دستی روستای ابیانه  صنایع دستی روستای کندوان  صنایع دستی روستا  صنایع دستی روستای زیارت  صنایع دستی روستای پالنگان  صنایع دستی روستاها  مقاله صنایع روستایی  مقالات صنایع روستایی  مقاله در مورد صنایع روستایی  اقتصاد روستایی  اقتصاد روستایی چیست  اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستایی+pdf  اقتصاد روستایی در ایران  اقتصاد روستایی پیشرفته  اقتصاد روستایی چین  اقتصاد روستایی حسین آسایش  تعریف اقتصاد روستایی  توسعه اقتصاد روستایی  اقتصاد روستا  اقتصاد روستاها  اقتصاد روستای ابیانه  اقتصاد روستائی  اقتصاد روستاهای ایران  نقش زنان در اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوال اقتصاد روستایی ایران  دانلود کتاب اقتصاد روستایی ایران  نمونه سوالات اقتصاد روستایی ایران  مقدمه ای بر اقتصاد روستایی ایران  اقتصاد روستا+pdf  اقتصاد در روستاها  اقتصاد مقاومتی در روستاها  وضعیت اقتصادی روستاهای ایران  مقاله اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستایی  مقالات اقتصاد روستا  دانلود مقالات اقتصاد روستایی  تحقیق در مورد اقتصاد روستایی  مقاله در مورد اقتصاد روستا  مقالات اقتصاد فضا و توسعه روستایی  مقاله درباره اقتصاد روستا  تحقیق در مورد صنعت روستایی   مقاله در مورد صنعت روستایی   پروژه دانشجویی در مورد صنعت روستایی   تحقیق دانشجویی در مورد صنعت روستایی   مقاله دانشجویی در مورد صنعت روستایی   پروژه دانشجویی درباره صنعت روستایی   تحقیق درباره صنعت روستایی   مقاله درباره صنعت روستایی   تحقیقات دانش آموزی در مورد صنعت روستایی   مقالات دانش آموزی در مورد صنعت روستایی   

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :900

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1030

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :768

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1430

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :926

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :959

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :901

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...