منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقاله شوت سه گامقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات:      کد محصول :4715      حجم فایل:12,89 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

 

شوت سهگام (Lay up shot)

 

يکى از رايجترين شوتهاى بسکتبال، شوت سهگام است. اين شوت، با تکنيک شوت يکدست و همراه با سه گام انجام مىشود.

 

کاربرد مهارت شوت سهگام

از شوت سهگام براى نفوذ به حلقه، در حرکات دو نفرى (پاس برو) و انتهاء ضدّحملهها، استفاده مىشود.

 

انواع شوت سهگام

شوت سهگام معمولى

- وضعيت دستها و پاها قبل از پرتاب :

مهاجم همزمان با قطع دريبل يا دريافت پاس، با پاى موافق دست شوت (پاى خارجى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى راست و برعکس) اقدام به برگشتن يک گام بلند به سمت حلقه کرده، همزمان با آن توپ را با دو دست در ناحيهٔ سينه و شکم حفظ و کنترل مىکند.

پس از فرود روى پاى گام اول )پاى خارجى نسبت به حلقه(گام دوم را با پاى بعدى (پاى داخلى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى چپ و برعکس) بهصورت گامى کوتاهتر برمىدارد و آمادهٔ اجراء پرش به سمت حلقه )به سمت بالا( مىشود )شکل - مهارت شوت سهگام - حرکت گامها“(.

 

مهارت شوت سه‌گام - ”حرکت گام‌ها

با وارد کردن فشارى نسبتاً قوى به زمين، روى پاى گام دوم (پاى داخلى نسبت حلقه) جهش کرده، پاى ديگر را با زانوى خميده در ناحيهٔ شکم جمع مىکند. همزمان با اين عمل، توپ از ناحيهٔ سينه و شکم به سمت جلو و بالاى سر برده مىشود تا براى اجراء مهارت شوت يکدست آماده گردد.

در نقطهٔ اوج پرش، با کشيده شدن دست پرتاب، در آخرين نقطهٔ ممکن در بالاى سر، توپ به سمت حلقه شوت مىشود؛ در حالى که دست حايل با آرنج خميده در مقابل صورت باقى مىماند تا مدافع قادر نباشد به توپ نزديک شود (شکل - مهارت شوت سهگام ”اقدام به شوت).

 

مهارت شوت سه‌گام اقدام به شوت

- دستها و پاها پس از پرتاب :

پس از پرتاب توپ به سمت حلقه، بلافاصله پاى خميده از زانو، صاف مىشود و فرود بر روى دو پا انجام مىگيرد.

دست پرتاب تا آخرين لحظه به دنبال توپ کشيده مىشود.

شوت سهگام بعد از عبور از حلقه (Lay-back shot)

براساس وضعيت قرارگيرى مدافع، مهاجم از دست ”موافق حلقه - Lay back“ يا از دست ”مخالف حلقه - Reach back“ استفاده مىنمايد.

- کاربرد شوتسهگام بعد از عبور از حلقه :

معمولاً بازيکنان از اين نوع شوت در مسير زير حلقه و در راستاى خط عرضى زمين استفاده مىکنند و بسته به وضعيت قرارگيرى مدافع، از دست موافق حلقه (Lay-back) يا از دست مخالف حلقه (Reach-back) براى شوت استفاده مىنمايد (شکل - شوت سهگام بعد از عبور از حلقه.

 

شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه

- شرح مهارت شوت سهگام بعد از عبور از حلقه:

ويژگىهاى اين شوت، مانند شوت سهگام معمولى است با اين تفاوت:

۱ . سر بيش از حد در سه گام معمولى به عقب خم مىشود تا در لحظهٔ شوت، حلقه در ديدرس باشد.

۲ . در لحظهٔ شوت، کف دست و جهت انگشتان رو به حلقه است و توپ با حرکت قوى مچ و انگشتان به سمت بالا و عقب پرتاب مىشود.

۳ . جهت بدن برخلاف شوت سهگام معمولى پشت به حلقه است.

- نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت شوت سهگام :

۱ . براى شوت سهگام از مهارت شوت يکدست استفاده شود.

۲ . گام اول بلندتر )براى نزديک شدن به حلقه( و گام دوم کوتاهتر )براى آمادگى و کنترل بهمنظور پرش به سمت بالا( برداشته شود.

۳ . توپ تا آخرين لحظه با نگاه و دستِ پرتاب، دنبال شود.

۴ . در مراحل گام برداشتن، توپ با دو دست حمل مىشود، ولى در لحظهٔ شوت، در نقطهٔ اوج پرش، توپ با يک دست شوت مىشود. اين عمل به کنترل بيشتر توپ و حمايت از آن در مقابل مدافع، کمک مىکند.

۵ . هميشه پرش آخر روى پاى مخالف دست پرتاب )پاى داخلى نسبت به حلقه( انجام مىشود )شکل حرکت پاها در شوت سهگام(.

۶ . براى پيشگيرى از آسيبديدگى و کسبِ تعادل بيشتر، فرود بايد روى هر دو پا انجام گيرد.

۷ . شوت سهگام از سمت راست حلقه بهتر است با دست راست و از سمت چپ حلقه با دست چپ انجام گيرد.

 

حرکت پاها در شوت سه‌گام

- اشتباهات متداول در مهارت شوت سهگام :

۱ . اندازهٔ طول هر دو گام يکسان باشد.

۲ . توپ در حين گام برداشتن، با يک دست حمل شود.

۳ . فرود بر روى يک پا انجام شود.

۴ . دست حايل )غير پرتاب(، بهصورت کشيده در کنار بدن و پائين قرار گيرد.

تذکر مهم: شوت سهگام را بايد از هر دو سمت حلقه انجام داد و از هر سمت بهتر است از دست پرتاب مناسب استفاده کرد. بنابراين در نفوذ از سمت راست، شوت سهگام با دست راست، در نفوذ از سمت چپ، شوت سهگام با دست چپ و در نفوذ از روبهروى حلقه، بهتر است  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
 مقاله در مورد كاراته

مقاله در مورد كاراته

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:30188
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : بازي كاراته پرديس شكيبا در جزيره اى دور افتاده متولد شد. از نياز به بودن و حيات استفاده كردند و هنرى رزمى را به يادگار گذاشتند. مى گويند استاد و پير اين رشته كه تمام تكنيك هاى آن را مى داند مى تواند بدون هيچ سلاحى از خود دفاع كند. او مى تواند با حركات دست و پا اجسام سختى را خرد كند يا با تيغه دست (Shuto) يك گاونر را بكشد! و ... اما بخش اصل و هدف مهم در كاراته پرداختن به بعد روانى آن است....
پاورپوینت ماساژ

پاورپوینت ماساژ

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:30022
این پاورپوینت شامل30 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آناتومي انساني

پاورپوینت آناتومي انساني

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:30012
این پاورپوینت شامل16 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش

پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:29992
این پاورپوینت شامل29 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :1259

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1564

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :1041

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :2040

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :1490

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :1369

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :1267

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...